Индекси на пазарните цени на жилищата за първото тримесечие на 2014 година

Индексът на пазарните цени на жилищата за първото тримесечие на 2014 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г. е 100.2%, т.е. средното увеличение на пазарните цени на жилищата е 0.2%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: