Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в Република България през 2013 година

През 2013 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 594 лв., което е с 8.6% по-високо от 2012 година. Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя през 2013 г. достига 38 лв., или с 11.8% по-високо спрямо 2012 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: