Дейност на местата за настаняване през февруари 2014 година

През февруари 2014 г. в страната са функционирали 1 893 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.6 хил., а на леглата - 108.8 хиляди. В сравнение с февруари 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.2%, а на леглата в тях - с 3.8%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2014 г., е 735.9 хил., или с 10.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през февруари 2014 г. достигат 33.9 млн. лв., или с 11.1% повече в сравнение с февруари 2013 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: