Индекси на промишленото производство през февруари 2014 година

По предварителни данни през февруари 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.7% в сравнение с януари 2014 година. Спрямо съответния месец на 2013 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 6.5%.
 
Прессъобщение: