Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2013 година (предварителни данни)

По предварителни данни на НСИ през 2013 г. броят на водените на отчет в Детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления е 10 536.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: