Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, февруари 2014 година

Публикувано на: 28.03.2014 - 11:00
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2014 г. е на равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 2.5%. Общият индекс на цените на производител намалява с 0.1% спрямо предходния месец, а спрямо февруари 2013 г. е регистриран спад от 3.3%.
 
Прессъобщение