Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2014 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2014 г. са 249.5 хил., или с 1.4% над регистрираните през февруари 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 56.4%, следвани от пътуванията със служебна цел - 24.3%, и с цел почивка и екскурзия - 19.3%.  
През февруари 2014 г. посещенията на чужденци в България са 320.4 хил., като спрямо февруари 2013 г. те остават приблизително на същото ниво. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел - с 6.7%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия и с други цели намаляват съответно с 1.2 и 0.6%. 
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: