Индекс на разходите на работодателите за труд за четвъртото тримесечие на 2013 година

По предварителни данни на НСИ през четвъртото тримесечие на 2013 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2012 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: