Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2013 година

През 2013 г. коефициентът на безработица е 12.9%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 59.5%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: