Дейност на местата за настаняване през януари 2014 година

През януари 2014 г. в страната са функционирали 1 886 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.2 хил., а на леглата - 110.1 хиляди. В сравнение с януари 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5.3%, а на леглата в тях - с 6.4%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2014 г., е 733.8 хил., или с 13.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през януари 2014 г. достигат 34.3 млн. лв., или с 15.1% повече в сравнение с януари 2013 година.  
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: