Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през януари 2014 година

По предварителни сезонно изгладени данни през януари 2014 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.5% спрямо предходния месец.
 
Прессъобщение: