Индекси на строителната продукция през януари 2014 година

По предварителни данни през януари 2014 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.2% над равнището от предходния месец. В сравнение със същия месец на 2013 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция нараства с 3.6%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: