Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2013 година

Публикувано на: 05.03.2014 - 14:45

БВП през четвъртото тримесечие на 2013 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие. За същия период БВП в България нараства с 0.3%.

Прессъобщение
Статистическа област