Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2013 г. и 2013 година (предварителни данни)

Сезонно изгладените данни за БВП показват растеж от 1.2% през четвъртото тримесечие на 2013 г. спрямо съответното тримесечие на 2012 година. 
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: