Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2013 година

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2013 г. БВП на един зает се увеличава с 2.3% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: