Брутен вътрешен продукт през 2012 година - окончателни данни

Окончателните данни за брутният вътрешен продукт, преизчислен в съпоставими цени  на 2005 г. показват увеличение с 0.6% спрямо предходната година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: