Премини към основното съдържание

Месечен дефицит/излишък на подсектори “Централно държавно управление” и "Социалноосигурителни фондове"