Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2014 година

Публикувано на: 28.02.2014 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2014 г. е на равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 2.0%. Общият индекс на цените на производител нараства с 0.1% спрямо предходния месец, а спрямо януари 2013 г. е регистриран спад от 2.4%.

Прессъобщение