Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2014 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2014 г. са 272.5 хил., или с 2.3% над регистрираните през януари 2013 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 52.8%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.9%, и със служебна цел - 21.3%.
През януари 2014 г. посещенията на чужденци в България са 368.1 хил., което е с 4.7% над нивото от януари 2013 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с други цели и с цел почивка и екскурзия - съответно с 8.9 и 5.3%, докато тези със служебна цел намаляват с 5.7%. 
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: