Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през четвъртото тримесечие на 2013 година (предварителни данни)

През четвъртото тримесечие на 2013 г. 685.4 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 80.7%, са пътували само в страната, 16.3% - само в чужбина, а 3.0% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2012 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 1.0%, като броят на пътувалите в страната намалява с 3.8%, докато броят на пътувалите в чужбина се увеличава с 16.5%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: