Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през четвъртото тримесечие на 2013 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2013 г. е 576. Спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. сградите са със 103 по-малко (или с 15.2%), а регистрираното намаление на новопостроените жилища в тях е с 18.9%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: