Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през декември 2013 година

През декември 2013 г. в страната са функционирали 1 882 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.8 хил., а на леглата - 109.8 хиляди. В сравнение с декември 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 8.7%, а на леглата в тях - с 6.5%.
Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване, регистрирани през декември 2013 г., е 681.5 хил., или с 13.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през декември 2013 г. достигат 32.9 млн. лв., или с 18.5% повече в сравнение с декември 2012 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: