Индекси на промишленото производство през декември 2013 година

По предварителни данни през декември 2013 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.0% в сравнение с ноември 2013 година. Спрямо съответния месец на 2012 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 1.0%.
 
Прессъобщение: