Годишни данни на нефинансовите предприятия - търговски обекти за продажби на дребно