Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2013 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2013 г. са 238.2 хил., или с 2.2% под регистрираните през декември 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 51.9%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 26.0%, и със служебна цел - 22.1%.
През декември 2013 г. посещенията на чужденци в България са 405.8 хил., което е с 2.2% над нивото от декември 2012 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с цел почивка и екскурзия - с 5.8%, докато тези със служебна цел намаляват с 0.5%. Единствено посещенията с други цели запазват нивото си от съответния месец на предходната година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: