Индекси на пазарните цени на жилищата за четвъртото тримесечие на 2013 година

Индексът на пазарните цени на жилищата за четвъртото тримесечие на 2013 г. спрямо третото тримесечие на 2013 г. е 99.9%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 0.1%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: