Основни теоретични понятия, използвани в практиката на НСИ