Изплатени обезщетения от застрахователните дружества, за поражения от кризисни събития