Обезщетения отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС