Възстановени инфраструктурни обекти, нежилищни и жилищни сгради и съоръжения