Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през ноември 2013 година

През ноември 2013 г. в страната са функционирали 1 795 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 50.9 хил., а на леглата - 100.4 хиляди. В сравнение с ноември 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 8.6%, а на леглата в тях - с 4.9%.
Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване, регистрирани през ноември 2013 г., е 602.5 хил., или с 19.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през ноември 2013 г. достигат 27.8 млн. лв., или с 14.2% повече в сравнение с ноември 2012 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: