Индекси на промишленото производство през ноември 2013 година

По предварителни данни през ноември 2013 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.2% в сравнение с октомври 2013 година. Спрямо съответния месец на 2012 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 2.8%.
 
Прессъобщение: