Индекси на строителната продукция през ноември 2013 година

По предварителни данни през ноември 2013 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.2% под равнището от предходния месец. В сравнение със същия месец на 2012 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 9.0%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: