Индекс на разходите на работодателите за труд за третото тримесечие на 2013 година

По предварителни данни на НСИ през третото тримесечие на 2013 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 2.8% спрямо третото тримесечие на 2012 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: