Статистика на околната среда, годишни данни за 2012 година

Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2012 година. Подробни данни по конкретни теми са поместени в рубриката „Околна среда” на интернет страницата на НСИ:  http://www.nsi.bg.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: