Премини към основното съдържание

Месечни данни на нефинансовите предприятия от сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - индекси на оборота