Индекси на промишленото производство, индекси на оборота в промишлеността