Премини към основното съдържание

Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011

Публикувано на: 13.12.2013 - 14:51
Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
Справочникът е оформен тематично в 20 раздела. Кратки методологични бележки са поместени в началото на изданието. Повече информация, отнасяща се до методологията на статистическите наблюдения, резултатите от които са включени в настоящото издание, може да се намери в „Статистическия годишник” на Република България, издание на Националния статистически институт, или на интернет страницата на НСИ (www.nsi.bg).
Публикуваните данни са в съответствие с административно-териториалното деление на България, и са структурирани на ниво област, а където е възможно данните са представени и на ниво общини.
 
Цена на електронното издание (CD): 12.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Териториално статистическо бюро - Бургас, жк „Славейков”, ул. „Янко Комитов” № 3, ет. 5, стая 14, отдел „Обща администрация”, тел.: (56) 851-938; e-mail: [email protected].
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой:
- В Териториално статистическо бюро - Бургас, жк „Славейков”, ул. „Янко Комитов” № 3, ет. 5, стая 14, отдел „Обща администрация”, тел.: (56) 851-938.
По банков път
Банкова сметка на ТСБ - Бургас
IBAN: BG75 UBBS 8002 3106 1329 08
BIC: UBBS BGSF
„ОББ” АД 
 
Статистическа област