Инфлация и индекси на потребителските цени за ноември 2013 година