Премини към основното съдържание

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата, 2013 г.

Публикувано на: 13.12.2013 - 11:00
Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата показват, че през 2013 г. повече от половината домакинства (53.7%) в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан растеж от 2.8 процентни пункта спрямо предходната година. Запазва се и тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като 51.2% от населението на възраст 16 - 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. 
 
Прессъобщение
Статистическа област