Икономически сметки за селското стопанство през 2013 година (първа прогноза)

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство, подготвена от Националния статистически институт към ноември 2013 г., реалният индекс на дохода в селското стопанство (нетната добавена стойност по факторни разходи) през 2013 г. намалява с 0.3% спрямо 2012 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: