Индекси на промишленото производство през октомври 2013 година

По предварителни данни през октомври 2013 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.5% в сравнение със септември 2013 година. Спрямо съответния месец на 2012 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 4.1%.
 
Прессъобщение: