Индекси на строителната продукция през октомври 2013 година

По предварителни данни през октомври 2013 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.5% над равнището от предходния месец. В сравнение със същия месец на 2012 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява със 7.8%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: