Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2013 година

Сезонно изгладените данни показват растеж от 0.7% на БВП през третото тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2012 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: