Производителност на труда, заети лица и отработено време за третото тримесечие на 2013 година

По предварителни данни през третото тримесечие на 2013 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает нараства с 1.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: