Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)


3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Index, 2015=100 (SCA)
Географска единица Период от време
2018M08 2018M09 2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07
Еврозона (19 страни) 106.5 106.0 105.9 104.6 103.6 105.4 105.4 105.1 104.6 105.4 103.9 103.5s
ЕС (28 държави) 107.0 106.6 106.6 105.6 105.1 106.4 106.5 106.5 105.7 106.6 105.1 105.0s
Белгия 112.0 107.0 107.7 112.5 107.8 112.8 112.2 110.3 114.1 112.6 118.9 :
България 108.5 107.7 108.1 108.6 106.4 110.2 112.0 111.1 109.4 109.0 107.0 107.9p
Чехия 113.1 114.3 113.5 115.2 113.8 112.9 113.1 113.2 114.2 115.7 112.5 113.3
Дания 106.0 108.8 109.5 109.3 120.5 111.1 109.7 113.2 112.4 118.0 109.9 113.8
Германия 105.5 105.0 104.2 103.1 103.9 102.8 102.8 103.5 101.1 101.8 100.3 99.5
Естония 110.7 111.2 111.3 115.9 115.9 115.8 113.7 113.9 112.4 112.9 107.0 103.9
Ирландия 106.1 108.7 106.9 97.6 84.5 98.9 99.0 100.7 104.3 107.4 96.9 98.3p
Гърция 108.8p 109.2p 107.7p 111.9p 110.8p 112.0p 109.7p 108.3p 109.3p 108.2p 109.2p 107.2p
Испания 106.2p 105.2p 106.5p 104.6p 103.3p 107.2p 106.1p 104.8p 106.5p 106.9p 106.6p 106.0p
Франция 104.1 102.7 103.7 102.9 103.0 104.4 104.7 103.3 103.8 105.9 103.4 103.6
Хърватия 106.2 105.4 106.0 105.9 102.8 111.3 108.5 108.4 108.2 106.4 104.1 109.2
Италия 106.9 106.7 106.5 104.7 104.0 105.9 106.6 105.5 104.7 105.7 105.4 104.7
Кипър 125.0 127.4 128.4 127.7 126.2 128.2 127.8 128.5 127.0 127.1 130.2 :c
Латвия 119.6 115.3 114.4 115.2 118.7 114.6 115.7 116.3 114.1 116.7 118.5 116.0
Литва 117.8 114.0 121.2 119.5 121.0 120.3 114.6 118.9 118.0 117.7 120.4 121.7
Люксембург 103.1s 101.8s 104.3s 102.3s 101.9s 102.5ps 101.2ps 100.8ps 102.0ps 101.2ps 99.6ps 100.6ps
Унгария 111.4 109.5 111.3 110.2 114.1 114.1 115.4 116.7 115.2 116.7 114.5 116.5
Малта 103.1p 100.9p 103.3p 109.0p 100.6p 101.2p 99.7p 96.7p 100.0p 100.9p 103.1p 102.6p
Нидерландия 102.7 102.8 103.2 103.5 100.8 104.4p 103.5p 102.6p 101.6p 102.1p 101.0p 100.8p
Австрия 112.2 112.2 114.2 113.1 113.6 115.1 117.3 116.7 113.0 112.2 111.8p :
Полша 117.3 116.5 117.9 118.0 117.8 120.0 122.0 122.6 122.6 122.4 119.9 120.9
Португалия 109.4 106.7 106.5 103.1 103.1 104.6 103.0 102.7 105.3 105.4 100.5 104.1
Румъния 120.5 120.9 120.5 120.3 119.2p 116.8 117.7 118.2 119.0 116.5 114.4 110.6p
Словения 122.8 121.1 123.5 123.0 120.3 127.5p 125.8p 125.4p 127.3p 126.3p 124.2p 127.6p
Словакия 114.4 114.5 115.6 115.0 114.8 116.0 116.0 117.1 116.6p 116.7p 115.1p 115.9p
Финландия 111.2 113.3 111.7 111.7 113.4 113.2 112.4 112.3 115.2 112.2 113.6 114.2
Швеция 107.5 108.7 110.6 110.1 111.3 111.4 111.2 109.7 110.4 110.8 111.0 112.2p
Великобритания 104.2 103.7 103.4 103.2 102.9 103.6 103.9 105.4 102.0 103.3 103.2 103.3
Норвегия 103.2 100.8 103.2 101.5 100.6 98.4 96.7 95.4 95.9 96.4 95.0 95.6
Швейцария 108.9 108.1 114.4 114.9 112.0 114.9 114.8 114.9 115.6 116.7 118.6 :
Черна гора 108.9s 115.3s 112.1s 117.4s 113.8s 103.5s 103.3s 97.0s 84.5s 101.4s 121.2s 110.3s
North Macedonia 106.6 110.5 111.3 111.4 112.4 115.7 113.5 114.6 111.7 111.4 111.5 115.7
Сърбия 108.7 112.0 111.2 110.0 104.4 110.5 111.4 109.0 108.7 110.3 109.2 112.6
Турция 115.4 112.9 110.3 110.0 108.7 109.7 111.1 113.5 112.4 113.8 109.6 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 15.09.2019 12:03

Диаграма3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти (SCA)
Географска единица Период от време
2018M08 2018M09 2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07
Еврозона (19 страни) 1.0 -0.5 -0.1 -1.2 -1.0 1.7 0.0 -0.3 -0.5 0.8 -1.4 -0.4s
ЕС (28 държави) 0.8 -0.4 0.0 -0.9 -0.5 1.2 0.1 0.0 -0.8 0.9 -1.4 -0.1s
Белгия 3.2 -4.5 0.7 4.5 -4.2 4.6 -0.5 -1.7 3.4 -1.3 5.6 :
България 0.3 -0.7 0.4 0.5 -2.0 3.6 1.6 -0.8 -1.5 -0.4 -1.8 0.8p
Чехия -2.1 1.1 -0.7 1.5 -1.2 -0.8 0.2 0.1 0.9 1.3 -2.8 0.7
Дания -2.4 2.6 0.6 -0.2 10.2 -7.8 -1.3 3.2 -0.7 5.0 -6.9 3.5
Германия 0.5 -0.5 -0.8 -1.1 0.8 -1.1 0.0 0.7 -2.3 0.7 -1.5 -0.8
Естония 1.0 0.5 0.1 4.1 0.0 -0.1 -1.8 0.2 -1.3 0.4 -5.2 -2.9
Ирландия 7.1 2.5 -1.7 -8.7 -13.4 17.0 0.1 1.7 3.6 3.0 -9.8 1.4p
Гърция -1.1p 0.4p -1.4p 3.9p -1.0p 1.1p -2.1p -1.3p 0.9p -1.0p 0.9p -1.8p
Испания 0.6p -0.9p 1.2p -1.8p -1.2p 3.8p -1.0p -1.2p 1.6p 0.4p -0.3p -0.6p
Франция 0.2 -1.3 1.0 -0.8 0.1 1.4 0.3 -1.3 0.5 2.0 -2.4 0.2
Хърватия 0.4 -0.8 0.6 -0.1 -2.9 8.3 -2.5 -0.1 -0.2 -1.7 -2.2 4.9
Италия 1.6 -0.2 -0.2 -1.7 -0.7 1.8 0.7 -1.0 -0.8 1.0 -0.3 -0.7
Кипър -0.2 1.9 0.8 -0.5 -1.2 1.6 -0.3 0.5 -1.2 0.1 2.4 :c
Латвия 1.9 -3.6 -0.8 0.7 3.0 -3.5 1.0 0.5 -1.9 2.3 1.5 -2.1
Литва 1.6 -3.2 6.3 -1.4 1.3 -0.6 -4.7 3.8 -0.8 -0.3 2.3 1.1
Люксембург 1.2s -1.3s 2.5s -1.9s -0.4s 0.6ps -1.3ps -0.4ps 1.2ps -0.8ps -1.6ps 1.0ps
Унгария 4.0 -1.7 1.6 -1.0 3.5 0.0 1.1 1.1 -1.3 1.3 -1.9 1.7
Малта 1.5p -2.1p 2.4p 5.5p -7.7p 0.6p -1.5p -3.0p 3.4p 0.9p 2.2p -0.5p
Нидерландия 1.1 0.1 0.4 0.3 -2.6 3.6p -0.9p -0.9p -1.0p 0.5p -1.1p -0.2p
Австрия -0.8 0.0 1.8 -1.0 0.4 1.3 1.9 -0.5 -3.2 -0.7 -0.4p :
Полша 0.4 -0.7 1.2 0.1 -0.2 1.9 1.7 0.5 0.0 -0.2 -2.0 0.8
Португалия 1.5 -2.5 -0.2 -3.2 0.0 1.5 -1.5 -0.3 2.5 0.1 -4.6 3.6
Румъния 1.9 0.3 -0.3 -0.2 -0.9p -2.0p 0.8 0.4 0.7 -2.1 -1.8 -3.3p
Словения 1.1 -1.4 2.0 -0.4 -2.2 6.0p -1.3p -0.3p 1.5p -0.8p -1.7p 2.7p
Словакия 1.1 0.1 1.0 -0.5 -0.2 1.0 0.0 0.9 -0.4p 0.1p -1.4p 0.7p
Финландия 1.2 1.9 -1.4 0.0 1.5 -0.2 -0.7 -0.1 2.6 -2.6 1.2 0.5
Швеция 1.0 1.1 1.7 -0.5 1.1 0.1 -0.2 -1.3 0.6 0.4 0.2 1.1p
Великобритания 0.0 -0.5 -0.3 -0.2 -0.3 0.7 0.3 1.4 -3.2 1.3 -0.1 0.1
Норвегия 1.8 -2.3 2.4 -1.6 -0.9 -2.2 -1.7 -1.3 0.5 0.5 -1.5 0.6
Швейцария -0.4 -0.7 5.8 0.4 -2.5 2.6 -0.1 0.1 0.6 1.0 1.6 :
Черна гора 3.6s 5.9s -2.8s 4.7s -3.1s -9.1s -0.2s -6.1s -12.9s 20.0s 19.5s -9.0s
North Macedonia -2.6 3.7 0.7 0.1 0.9 2.9 -1.9 1.0 -2.5 -0.3 0.1 3.8
Сърбия -0.7 3.0 -0.7 -1.1 -5.1 5.8 0.8 -2.2 -0.3 1.5 -1.0 3.1
Турция -1.7 -2.2 -2.3 -0.3 -1.2 0.9 1.3 2.2 -1.0 1.2 -3.7 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 15.09.2019 12:03

Диаграма3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти (CA)
Географска единица Период от време
2018M08 2018M09 2018M10 2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07
Еврозона (19 страни) 0.9 0.6 1.1 -2.9 -4.2 -0.6 -0.2 -0.8 -0.7 -0.8 -2.4 -2.0s
ЕС (28 държави) 1.3 0.9 1.3 -1.9 -2.7 -0.1 0.3 0.3 -0.2 0.0 -1.8 -1.2s
Белгия 2.1 -1.2 -0.2 3.7 -0.4 3.9 5.2 0.6 5.6 1.8 11.7 :
България 1.9 0.0 1.2 1.8 -2.9 2.5 6.9 2.8 2.7 0.9 -3.4 -0.9p
Чехия 2.0 2.3 3.2 1.9 0.8 -0.9 1.4 0.2 3.6 3.1 -3.4 0.1
Дания -2.6 5.2 3.6 2.9 12.9 2.9 2.3 5.7 5.0 12.2 3.8 5.1
Германия -0.7 -0.5 0.7 -4.5 -3.1 -3.1 -2.1 -2.7 -4.1 -5.0 -5.9 -5.3
Естония 4.9 3.0 1.8 8.1 5.6 4.4 3.8 2.0 -0.2 1.3 -3.2 -5.4
Ирландия 15.9 9.8 6.1 -8.9 -19.6 -6.2 -1.0 22.4 7.0 9.8 -6.0 -2.9p
Гърция -0.1 3.5 0.1 5.4 2.4 4.3p 1.7p -0.5p 2.7p 0.2p 0.2p -2.2p
Испания 1.1p -0.6p 1.1p -3.4p -6.7p 3.3p 0.0p -3.5p 1.4p 1.3p 1.3p 0.3p
Франция 1.1 -1.2 -0.7 -1.8 -2.8 2.5 0.0 -0.9 1.0 3.6 -0.4 -0.3
Хърватия -1.1 -2.6 -2.5 -0.9 -6.6 4.7 0.6 3.0 3.0 0.1 -5.6 3.0
Италия -1.2 1.4 0.8 -2.8 -5.7 -0.8 0.8 -1.7 -1.5 -0.6 -1.2 -0.7
Кипър 5.4 8.9 9.8 6.4 2.9 6.3 5.2 5.5 1.9 -0.7 3.7 :c
Латвия 6.8 -1.4 -1.2 -0.4 4.4 -1.2 -3.0 1.5 -2.4 2.0 4.3 -1.3
Литва 3.9 0.1 8.9 3.4 4.7 5.2 3.2 5.8 13.8 1.3 2.1 5.1
Люксембург -2.6 -3.6 2.5 -4.1 -4.7 -2.2p -1.1p -1.2p 0.6p -1.2p -3.3p -1.4p
Унгария 4.4 2.3 2.6 3.2 6.6 4.9 6.3 8.2 6.2 6.4 4.1 8.7
Малта -1.7p -7.2p 2.3p 11.3p -0.6p 0.5p -1.8p -4.9p 1.7p -2.4p 2.0p 1.1p
Нидерландия 1.1p 0.1p -0.1p -0.5p -4.2p -0.4p -1.0p -2.2p -1.7p -1.1p -2.5p -1.1p
Австрия 2.1 2.0 4.3 1.6 1.2 4.8 5.7 5.9 1.4 -2.6 -1.3p :
Полша 5.0 5.1 4.9 5.3 2.8 6.0 6.8 8.0 6.6 5.1 1.9 3.3
Португалия -3.9 0.0 0.5 -3.0 -1.7 -2.7 -2.4 -7.0 -1.5 0.1 -5.3 -3.4
Румъния 4.5 3.9 0.5 3.9 0.3p -0.1 1.9 1.5 -0.6 -2.1 -3.6 -5.2p
Словения 5.2 0.9 3.6 2.3 -3.8 5.9p 4.2p 3.2p 5.2p 3.2p 1.2p 5.0p
Словакия 7.3 5.5 6.5 2.9 4.5 7.1 5.7 7.3 6.8p 4.6p -2.0p 2.8p
Финландия 2.8 6.4 2.8 1.4 2.4 2.4 0.7 -1.2 6.9 0.2 2.5 3.8
Швеция 0.9 1.3 3.3 1.1 1.8 2.4 2.1 -0.4 3.7 0.8 1.0 5.0p
Великобритания 1.6 -0.4 -0.2 -1.0 -1.0 -0.6 -0.6 2.2 -2.9 0.2 -1.2 -0.7
Норвегия 2.3 0.6 4.4 2.7 1.2 -3.4 -5.8 -6.5 -4.2 -2.5 -8.6 -5.8
Швейцария 0.6 -1.3 8.7 6.5 -1.7 5.5 3.4 4.5 3.9 4.9 5.7 :
Черна гора 4.9s 24.0s 15.3s 18.2s 19.2s -9.0s -12.9s -20.1s -27.6s -4.8s 5.6s 4.9s
North Macedonia 2.1 4.6 6.5 4.9 7.9 12.0 7.3 7.5 5.5 1.2 -2.7 5.8
Сърбия -4.5 -0.3 2.5 -0.3 -5.6 -4.2 1.2 -3.1 -0.9 -0.6 -5.4 2.8
Турция 1.0 -3.4 -6.2 -7.0 -10.0 -7.4 -5.1 -2.0 -3.8 -1.3 -3.9 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 15.09.2019 12:03

ДиаграмаСтраници