Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)


3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Index, 2015=100 (SCA)
Географска единица Period of time
2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08
Euro area - 19 countries (from 2015) 103.6 103.4 103.1 101.3 103.1 103.0 91.1 74.7 83.8 91.8 95.6s :
EU (27 countries - from 2020) 105.4 105.1 104.9 103.2 104.9 105.0 93.9 76.8 85.6 93.8 97.6s :
ЕС (28 държави) 105.1 104.8 104.3 102.8 104.5 : : : : : : :
Белгия 115.3 113.2 114.6 117.3 112.6 113.4 107.1 94.9 107.1 104.8 104.3 :
България 107.2 108.3 107.3 105.5 107.8 108.7 103.2 91.2 92.4 98.0 100.3p :
Чехия 113.4 113.2 111.9 110.9 111.7 112.0 100.0 75.3 87.8 101.4 107.2 :
Дания 112.5 109.6 104.0 111.6 107.6 109.0 108.6 102.7 100.6 104.6 99.5 :
Германия 99.6 98.7 99.5 97.9 100.0 100.4 89.7 71.5 78.1 86.6 88.7 :
Естония 109.5 108.5 110.1 109.3 107.4 117.7 106.3 97.4 97.4 105.1 108.0 :
Ирландия 99.9 104.9 98.4 91.7 94.9 96.6 116.7 101.7 86.9 98.8 107.0p :
Гърция 109.7p 107.0p 102.2p 106.1p 111.0p 106.6p 108.2p 98.8p 100.1p 103.0p 106.5p :
Испания 105.9p 105.3p 105.4p 104.5p 104.0p 103.4p 90.0p 69.8p 79.9p 91.3p 99.9p :
Франция 103.5 103.7 103.3 100.8 101.7 102.7 85.1 67.4 81.1 91.8 95.3 :
Хърватия 107.1 106.0 105.5 103.4 105.0 105.1 103.6 95.6 93.9 100.8 106.5 :
Италия 104.8 104.3 104.3 101.4 104.7 103.3 74.5 59.5 84.2 91.1 97.8 :
Кипър 132.7 132.4 131.6 131.8 133.2 134.6 116.1 83.1 113.9 117.5 120.7 :
Латвия 120.3 117.7 116.3 115.9 113.7 117.0 112.3 103.9 109.2 117.3 116.4 :
Литва 120.5 117.6 121.5 119.2 115.9 114.4 116.4 105.5 113.7 116.0 118.3 :
Люксембург 99.7s 97.1s 95.5s 92.1s 96.4ps 96.8ps 78.5ps 68.1ps 76.7ps 82.3ps 81.4ps :
Унгария 118.4 117.9 116.7 112.5 118.2 118.6 105.4 73.1 84.9 99.6 106.7 :
Малта 105.2p 104.8p 105.3p 108.4p 111.1p 110.5p 103.1p 96.3p 95.5p 99.3p 100.8p :
Нидерландия 103.1 102.8 101.7 100.1 102.8p 101.8p 100.8p 94.0p 93.5p 94.0p 95.7p :
Австрия 113.4 112.1 109.8 109.9 115.3 111.0 104.3 87.6 94.4 101.9 108.2p :
Полша 120.7 122.2 124.0 120.3 123.9 125.3 116.0 91.5 103.4 113.8 120.5 121.1
Португалия 100.8 104.3 103.2 106.5 107.1 104.1 95.2 75.2 77.4 86.0 96.2 :
Румъния 113.5 111.3 111.2 111.0p 113.8 115.4 101.1 72.9 84.3 98.0 101.2p :
Словения 124.0 125.7 124.7 123.1 123.8p 128.4p 115.0p 95.6p 105.0p 110.5p 119.3p :
Словакия 111.2 111.4 112.2 110.5 116.0 115.5 92.3 66.5 80.9 98.7 105.6 :
Финландия 113.9 113.1 113.1 112.7 110.6 111.0 113.3 110.2 108.1 107.1 108.1 :
Швеция 111.9 111.3 112.9 111.3 112.0 112.2 111.6 93.8 95.0 100.8 103.8p :
Великобритания 101.7 102.0 101.1 100.9 101.1 101.5 97.1 77.3 82.1 89.7 94.4 :
Норвегия 94.4 97.1 99.6 100.9 98.3 101.0 102.3 101.6 100.4 98.5 101.0 :
Швейцария 118.1 117.4 116.9 111.7 117.9 115.6 112.7 108.8 102.8 108.4 : :
Черна гора 114.5s 106.0s 109.7s 124.2s 118.6s 104.8s 114.0s 69.7s 89.7s 93.8s 112.0s :
North Macedonia 115.5 114.7 110.3 108.2 114.3 115.1 104.2 75.7 83.3 94.2 102.1 104.5
Сърбия 111.7 112.0 113.4 113.1 115.4 113.9 108.8 91.9 101.1 108.4 112.5 :
Турция 115.4 114.6 115.8 118.3 118.1 120.6 112.6 78.6 92.9 109.5 118.7 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
Последно извличане - 30.09.2020 12:03

Диаграма
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти (SCA)
Географска единица Period of time
2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08
Euro area - 19 countries (from 2015) 0.0 -0.2 -0.3 -1.7 1.8 -0.1 -11.6 -18.0 12.2 9.5 4.1s :
EU (27 countries - from 2020) 0.2 -0.3 -0.2 -1.6 1.6 0.1 -10.6 -18.2 11.5 9.6 4.1s :
ЕС (28 държави) 0.3 -0.3 -0.5 -1.4 1.7 : : : : : : :
Белгия -1.1 -1.8 1.2 2.4 -4.0 0.7 -5.6 -11.4 12.9 -2.1 -0.5 :
България 0.4 1.0 -0.9 -1.7 2.2 0.8 -5.1 -11.6 1.3 6.1 2.3p :
Чехия 1.2 -0.2 -1.1 -0.9 0.7 0.3 -10.7 -24.7 16.6 15.5 5.7 :
Дания 2.2 -2.6 -5.1 7.3 -3.6 1.3 -0.4 -5.4 -2.0 4.0 -4.9 :
Германия -0.8 -0.9 0.8 -1.6 2.1 0.4 -10.7 -20.3 9.2 10.9 2.4 :
Естония -2.1 -0.9 1.5 -0.7 -1.7 9.6 -9.7 -8.4 0.0 7.9 2.8 :
Ирландия 5.4 5.0 -6.2 -6.8 3.5 1.8 20.8 -12.9 -14.6 13.7 8.3p :
Гърция 0.8p -2.5p -4.5p 3.8p 4.6p -4.0p 1.5p -8.7p 1.3p 2.9p 3.4p :
Испания -0.6p -0.6p 0.1p -0.9p -0.5p -0.6p -13.0p -22.4p 14.5p 14.3p 9.4p :
Франция 0.6 0.2 -0.4 -2.4 0.9 1.0 -17.1 -20.8 20.3 13.2 3.8 :
Хърватия 2.0 -1.0 -0.5 -2.0 1.5 0.1 -1.4 -7.7 -1.8 7.3 5.7 :
Италия -0.4 -0.5 0.0 -2.8 3.3 -1.3 -27.9 -20.1 41.5 8.2 7.4 :
Кипър 0.7 -0.2 -0.6 0.2 1.1 1.1 -13.7 -28.4 37.1 3.2 2.7 :
Латвия 1.0 -2.2 -1.2 -0.3 -1.9 2.9 -4.0 -7.5 5.1 7.4 -0.8 :
Литва 2.3 -2.4 3.3 -1.9 -2.8 -1.3 1.7 -9.4 7.8 2.0 2.0 :
Люксембург -1.8s -2.6s -1.6s -3.6s 4.7ps 0.4ps -18.9ps -13.2ps 12.6ps 7.3ps -1.1ps :
Унгария 3.1 -0.4 -1.0 -3.6 5.1 0.3 -11.1 -30.6 16.1 17.3 7.1 :
Малта -3.0p -0.4p 0.5p 2.9p 2.5p -0.5p -6.7p -6.6p -0.8p 4.0p 1.5p :
Нидерландия 1.2 -0.3 -1.1 -1.6 2.7p -1.0p -1.0p -6.7p -0.5p 0.5p 1.8p :
Австрия 1.4 -1.1 -2.1 0.1 4.9 -3.7 -6.0 -16.0 7.8 7.9 6.2p :
Полша 1.3 1.2 1.5 -3.0 3.0 1.1 -7.4 -21.1 13.0 10.1 5.9 0.5
Португалия -2.6 3.5 -1.1 3.2 0.6 -2.8 -8.5 -21.0 2.9 11.1 11.9 :
Румъния 0.5 -1.9 -0.1 -0.2p 2.5p 1.4 -12.4 -27.9 15.6 16.3 3.3p :
Словения 0.4 1.4 -0.8 -1.3 0.6p 3.7p -10.4p -16.9p 9.8p 5.2p 8.0p :
Словакия 1.6 0.2 0.7 -1.5 5.0 -0.4 -20.1 -28.0 21.7 22.0 7.0 :
Финландия -0.8 -0.7 0.0 -0.4 -1.9 0.4 2.1 -2.7 -1.9 -0.9 0.9 :
Швеция -0.9 -0.5 1.4 -1.4 0.6 0.2 -0.5 -15.9 1.3 6.1 3.0p :
Великобритания 0.0 0.3 -0.9 -0.2 0.2 0.4 -4.3 -20.4 6.2 9.3 5.2 :
Норвегия 0.6 2.9 2.6 1.3 -2.6 2.7 1.3 -0.7 -1.2 -1.9 2.5 :
Швейцария 1.7 -0.6 -0.4 -4.4 5.6 -2.0 -2.5 -3.5 -5.5 5.4 : :
Черна гора 4.9s -7.4s 3.5s 13.2s -4.5s -11.6s 8.8s -38.9s 28.7s 4.6s 19.4s :
North Macedonia 0.6 -0.7 -3.8 -1.9 5.6 0.7 -9.5 -27.4 10.0 13.1 8.4 2.4
Сърбия 0.8 0.3 1.3 -0.3 2.0 -1.3 -4.5 -15.5 10.0 7.2 3.8 :
Турция 3.4 -0.7 1.0 2.2 -0.2 2.1 -6.6 -30.2 18.2 17.9 8.4 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
Последно извличане - 30.09.2020 12:03

Диаграма
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти (CA)
Географска единица Period of time
2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08
Euro area - 19 countries (from 2015) -1.3 -1.6 -1.3 -3.3 -2.0 -2.2 -13.4 -28.6 -20.4 -12.0 -7.7s :
EU (27 countries - from 2020) -0.6 -1.1 -0.9 -3.2 -1.5 -1.5 -12.1 -27.7 -20.1 -11.3 -7.3s :
ЕС (28 държави) -0.7 -1.2 -1.1 -3.2 -1.9 : : : : : : :
Белгия 8.1 5.2 2.6 10.4 0.4 2.2 -3.1 -19.3 -4.8 -10.8 -5.2 :
България 0.3 1.9 -0.3 -1.3 -0.6 0.0 -6.8 -15.9 -16.1 -7.7 -6.0p :
Чехия -0.9 -0.3 -3.0 -3.0 -1.4 -0.3 -12.4 -35.2 -25.3 -10.5 -5.0 :
Дания 4.6 0.2 -5.1 -6.4 -2.9 -0.1 -4.0 -9.5 -15.3 -5.4 -13.6 :
Германия -5.0 -5.6 -3.5 -6.3 -3.2 -2.5 -13.5 -29.3 -23.2 -13.9 -11.6 :
Естония -2.3 -3.6 -5.4 -6.5 -8.2 3.5 -8.7 -16.9 -17.5 -5.2 -0.4 :
Ирландия 7.5 11.1 1.8 -2.3 1.3 -5.2 26.0 4.7 -13.7 3.9 15.6p :
Гърция 1.9 -0.9 -10.0 -4.0 -0.4p -3.2p 0.0p -10.9p -8.4p -4.8p -0.3p :
Испания 0.3p -1.7p 2.0p 0.6p -3.0p -1.9p -14.4p -34.8p -25.2p -14.5p -6.8p :
Франция 0.5 0.2 0.5 -2.7 -3.3 -1.4 -17.4 -35.5 -23.8 -11.7 -8.1 :
Хърватия 2.0 0.4 -0.4 -2.2 -5.5 -2.4 -4.9 -11.0 -12.4 -1.7 -1.6 :
Италия -1.9 -2.2 -0.4 -4.1 -0.2 -2.5 -29.4 -43.3 -20.5 -13.9 -8.0 :
Кипър 5.4 3.6 2.2 2.8 2.8 4.3 -10.5 -36.0 -14.4 -10.7 -5.3 :
Латвия 7.2 3.2 0.0 -3.2 -4.2 1.0 -3.5 -9.2 -6.1 -0.3 0.1 :
Литва 7.7 -2.1 2.4 -0.5 -4.9 -0.5 -1.4 -12.2 -5.6 -3.3 -2.2 :
Люксембург -1.5 -6.9 -7.5 -12.4 -5.7p -4.1p -20.2p -33.1p -23.4p -16.2p -19.0p :
Унгария 9.2 6.5 5.5 -3.4 3.1 2.1 -10.0 -36.8 -27.8 -12.2 -7.7 :
Малта 4.1p 1.6p -3.1p 9.1p 12.4p 13.7p 6.5p -7.2p -9.5p -3.8p -2.5p :
Нидерландия 1.3 0.5 -1.7 -1.5 -1.1p -0.4p -1.9p -8.1p -9.1p -8.5p -5.8p :
Австрия 0.2 -3.1 -4.6 -5.0 -0.5 -5.5 -10.9 -23.1 -17.1 -10.6 -5.0p :
Полша 3.1 3.6 5.6 1.3 3.4 3.4 -4.9 -25.1 -15.3 -4.4 0.9 1.3
Португалия -5.1 -2.0 0.1 3.8 2.7 1.2 -7.6 -29.5 -27.2 -14.7 -9.6 :
Румъния -4.1 -3.5 -7.4 -8.9p -2.3 -0.9 -13.6 -39.0 -27.4 -13.4 -7.4p :
Словения 2.1 2.5 1.4 0.9 -2.8p 3.6p -8.2p -24.4p -16.3p -11.3p -4.6p :
Словакия -2.0 -3.8 -3.8 -7.0 0.4 -1.7 -19.6 -42.1 -33.3 -8.5 -3.6 :
Финландия 1.3 1.7 1.9 0.2 -2.9 -1.3 3.0 -4.0 -4.7 -7.1 -6.1 :
Швеция 2.4 0.0 2.8 -0.3 0.0 0.7 0.8 -15.5 -15.5 -10.3 -8.0p :
Великобритания -1.5 -0.9 -1.9 -2.0 -2.4 -3.0 -7.7 -23.4 -20.0 -12.2 -6.9 :
Норвегия -8.0 -5.7 -0.9 1.2 0.4 5.2 7.5 5.4 3.0 3.0 7.4 :
Швейцария 10.3 3.8 2.0 -1.5 3.1 0.1 -2.5 -6.0 -11.3 -8.1 : :
Черна гора -1.7s -6.3s -9.0s 9.8s 19.1s 2.1s 17.8s -15.9s -8.5s -21.7s -1.2s :
North Macedonia 6.1 4.2 -2.1 -5.9 0.3 3.4 -13.4 -33.5 -27.0 -15.1 -9.5 -9.1
Сърбия 0.3 0.3 3.2 7.7 5.9 1.8 -1.7 -16.9 -8.5 0.5 0.4 :
Турция 3.3 3.8 4.9 8.9 7.7 8.4 -1.7 -31.3 -19.3 0.5 4.4 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
Последно извличане - 30.09.2020 12:03

Диаграма
Страници