Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)


3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Index, 2015=100 (SCA)
Географска единица Period of time
2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05
Euro area - 19 countries (from 2015) 103.8 103.7 103.8 104.0 103.6 103.1 101.3 103.2 103.1 90.8 75.3s :
EU (27 countries - from 2020) 105.3 105.4 105.3 105.7 105.3 104.8 103.1 105.0 105.1 93.6 77.4s :
ЕС (28 държави) 104.9 105.0 104.8 105.1 104.8 104.3 102.8 104.4 : : : :
Белгия 118.1 110.3 116.9 115.4 113.1 114.3 116.8 111.9 112.6 106.2 89.7 :
България 106.1 106.9 106.8 107.2 108.3 107.3 105.5 107.8 108.7 103.2 91.5p :
Чехия 112.0 112.5 112.1 113.5 113.4 112.2 111.2 112.2 112.6 100.4 76.9 :
Дания 109.4 113.7 110.0 112.6 109.7 104.0 111.7 107.7 109.5 108.4 102.9 :
Германия 100.4 100.2 100.4 99.6 98.7 99.5 97.9 99.7 100.1 89.4 70.6 :
Естония 110.2 107.9 111.1 108.8 107.8 109.3 108.5 106.6 116.6 105.4 96.6 :
Ирландия 94.4 98.7 97.8 105.3 108.0 96.0 90.2 96.0 95.8 110.5 102.3p :
Гърция 108.5p 107.0p 108.7p 109.9p 107.0p 102.5p 105.9p 110.6p 106.3p 108.3p 98.9p :
Испания 106.7p 106.2p 106.3p 105.7p 105.3p 105.7p 104.8p 104.5p 104.2p 90.5p 70.2p :
Франция 103.5 104.0 103.0 103.6 103.9 103.5 101.1 102.0 102.9 86.0 68.5 :
Хърватия 105.1 108.2 104.9 106.9 105.8 105.2 103.0 104.3 104.1 102.6 96.9 93.5
Италия 105.5 104.7 105.1 104.7 104.4 104.6 101.7 105.5 104.4 74.7 60.4 :
Кипър 131.5 129.6 131.9 133.2 133.4 131.8 132.1 132.8 134.2 116.0 83.0 :
Латвия 118.5 115.8 118.9 120.1 117.6 116.2 115.9 113.7 117.1 112.4 104.1 :
Литва 118.1 119.2 117.8 120.5 117.6 121.5 119.2 115.9 114.4 116.4 106.7 :
Люксембург 99.0s 98.5s 101.2s 99.3s 96.8ps 95.3ps 92.0ps 96.4ps 96.6ps 77.5ps 56.9ps :
Унгария 114.5 116.3 114.7 118.4 117.7 116.2 112.0 117.3 117.2 105.0 73.0 :
Малта 102.9p 104.0p 108.4p 105.5p 105.5p 105.9p 109.4p 112.0p 110.6p 103.9p 99.9p :
Нидерландия 101.5 101.6 101.9 103.1 102.8 101.7 100.1 102.8p 101.8p 100.8p 93.7p :
Австрия 113.8 113.0 111.6 113.2 112.0 109.9 110.0 115.6 111.8 104.5 87.8p :
Полша 119.8 120.8 119.2 120.7 122.2 124.0 120.3 123.9 125.3 116.0 91.5 102.9
Португалия 100.7 106.4 103.5 100.8 104.3 103.2 106.5 107.1 104.1 95.2 76.8 78.6
Румъния 114.4 112.3 112.9 113.5 111.3 111.2 111.0p 113.8 115.4 101.1 73.1p :
Словения 123.9p 126.2p 123.5p 124.1p 125.9p 124.8p 122.6p 123.9p 128.5p 114.5p 97.6p :
Словакия 114.0 113.4 110.2 111.6 111.6 111.8 110.1 115.2 114.3 91.1 66.8 :
Финландия 113.2 114.1 114.4 113.7 113.0 113.2 113.1 111.4 112.0 114.5 112.0 :
Швеция 110.7 111.2 112.0 110.9 109.9 111.4 109.9 111.3 111.2 111.2 94.8p :
Великобритания 102.3 102.2 101.6 101.6 101.8 100.7 100.6 100.4 100.3 96.1 76.6 :
Норвегия 94.5 95.6 93.8 94.3 97.3 99.8 101.1 98.6 101.1 102.5 101.7 :
Швейцария 118.3 117.3 116.1 118.1 117.5 116.9 111.0 118.0 115.6 113.3 : :
Черна гора 119.4s 114.4s 109.6s 114.8s 106.0s 109.8s 124.2s 118.1s 104.4s 113.7s 69.3s :
North Macedonia 111.5 115.5 115.2 115.6 114.7 110.2 108.0 114.0 114.6 103.6 75.4 82.8
Сърбия 109.2 113.3 111.1 111.9 112.0 113.3 112.9 115.0 113.4 108.3 91.6 100.4
Турция 110.1 115.4 112.1 115.9 114.9 115.8 117.9 117.6 119.8 111.6 77.7 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
Последно извличане - 05.07.2020 12:03

Диаграма
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти (SCA)
Географска единица Period of time
2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05
Euro area - 19 countries (from 2015) -1.2 -0.1 0.1 0.2 -0.4 -0.5 -1.7 1.9 -0.1 -11.9 -17.1s :
EU (27 countries - from 2020) -1.4 0.1 -0.1 0.4 -0.4 -0.5 -1.6 1.8 0.1 -10.9 -17.3s :
ЕС (28 държави) -1.2 0.1 -0.2 0.3 -0.3 -0.5 -1.4 1.6 : : : :
Белгия 3.8 -6.6 6.0 -1.3 -2.0 1.1 2.2 -4.2 0.6 -5.7 -15.5 :
България -1.9 0.8 -0.1 0.4 1.0 -0.9 -1.7 2.2 0.8 -5.1 -11.3p :
Чехия -2.9 0.4 -0.4 1.2 -0.1 -1.1 -0.9 0.9 0.4 -10.8 -23.4 :
Дания -7.4 3.9 -3.3 2.4 -2.6 -5.2 7.4 -3.6 1.7 -1.0 -5.1 :
Германия -1.4 -0.2 0.2 -0.8 -0.9 0.8 -1.6 1.8 0.4 -10.7 -21.0 :
Естония -5.7 -2.1 3.0 -2.1 -0.9 1.4 -0.7 -1.8 9.4 -9.6 -8.3 :
Ирландия -4.6 4.6 -0.9 7.7 2.6 -11.1 -6.0 6.4 -0.2 15.3 -7.4p :
Гърция 1.0p -1.4p 1.6p 1.1p -2.6p -4.2p 3.3p 4.4p -3.9p 1.9p -8.7p :
Испания 0.2p -0.5p 0.1p -0.6p -0.4p 0.4p -0.9p -0.3p -0.3p -13.1p -22.4p :
Франция -2.6 0.5 -1.0 0.6 0.3 -0.4 -2.3 0.9 0.9 -16.4 -20.3 :
Хърватия -1.6 2.9 -3.0 1.9 -1.0 -0.6 -2.1 1.3 -0.2 -1.4 -5.6 -3.5
Италия -0.4 -0.8 0.4 -0.4 -0.3 0.2 -2.8 3.7 -1.0 -28.4 -19.1 :
Кипър 1.8 -1.4 1.8 1.0 0.2 -1.2 0.2 0.5 1.1 -13.6 -28.4 :
Латвия 1.4 -2.3 2.7 1.0 -2.1 -1.2 -0.3 -1.9 3.0 -4.0 -7.4 :
Литва 0.7 0.9 -1.2 2.3 -2.4 3.3 -1.9 -2.8 -1.3 1.7 -8.3 :
Люксембург -1.9s -0.5s 2.7s -1.9s -2.5ps -1.5ps -3.5ps 4.8ps 0.2ps -19.8ps -26.6ps :
Унгария -1.9 1.6 -1.4 3.2 -0.6 -1.3 -3.6 4.7 -0.1 -10.4 -30.5 :
Малта 0.2p 1.1p 4.2p -2.7p 0.0p 0.4p 3.3p 2.4p -1.3p -6.1p -3.8p :
Нидерландия -1.2 0.1 0.3 1.2 -0.3 -1.1 -1.6 2.7p -1.0p -1.0p -7.0p :
Австрия 0.1 -0.7 -1.2 1.4 -1.1 -1.9 0.1 5.1 -3.3 -6.5 -16.0p :
Полша -2.0 0.8 -1.3 1.3 1.2 1.5 -3.0 3.0 1.1 -7.4 -21.1 12.5
Португалия -5.4 5.7 -2.7 -2.6 3.5 -1.1 3.2 0.6 -2.8 -8.5 -19.3 2.3
Румъния -1.8 -1.8 0.5 0.5 -1.9 -0.1 -0.2p 2.5p 1.4 -12.4 -27.7p :
Словения -1.5p 1.9p -2.1p 0.5p 1.5p -0.9p -1.8p 1.1p 3.7p -10.9p -14.8p :
Словакия -1.1 -0.5 -2.8 1.3 0.0 0.2 -1.5 4.6 -0.8 -20.3 -26.7 :
Финландия 1.3 0.8 0.3 -0.6 -0.6 0.2 -0.1 -1.5 0.5 2.2 -2.2 :
Швеция 0.0 0.5 0.7 -1.0 -0.9 1.4 -1.3 1.3 -0.1 0.0 -14.7p :
Великобритания 0.1 -0.1 -0.6 0.0 0.2 -1.1 -0.1 -0.2 -0.1 -4.2 -20.3 :
Норвегия -1.8 1.2 -1.9 0.5 3.2 2.6 1.3 -2.5 2.5 1.4 -0.8 :
Швейцария 2.1 -0.8 -1.0 1.7 -0.5 -0.5 -5.0 6.3 -2.0 -2.0 : :
Черна гора 21.7s -4.2s -4.2s 4.7s -7.7s 3.6s 13.1s -4.9s -11.6s 8.9s -39.1s :
North Macedonia -0.8 3.6 -0.3 0.3 -0.8 -3.9 -2.0 5.6 0.5 -9.6 -27.2 9.8
Сърбия -0.5 3.8 -1.9 0.7 0.1 1.2 -0.4 1.9 -1.4 -4.5 -15.4 9.6
Турция -3.5 4.8 -2.9 3.4 -0.9 0.8 1.8 -0.3 1.9 -6.8 -30.4 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
Последно извличане - 05.07.2020 12:03

Диаграма
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти (CA)
Географска единица Period of time
2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05
Euro area - 19 countries (from 2015) -2.3 -1.3 -2.3 -1.2 -1.6 -1.3 -3.4 -2.1 -2.2 -13.5 -28.0s :
EU (27 countries - from 2020) -1.9 -0.7 -1.7 -0.6 -1.1 -1.0 -3.3 -1.6 -1.7 -12.2 -27.2s :
ЕС (28 държави) -1.8 -0.8 -1.8 -0.7 -1.2 -1.1 -3.2 -1.9 : : : :
Белгия 10.0 -0.1 4.5 8.1 5.2 2.6 10.4 0.4 2.2 -3.1 -23.8 :
България -3.5 -0.9 -1.2 0.3 1.9 -0.3 -1.3 -0.6 0.0 -6.8 -15.6p :
Чехия -3.5 -0.1 -2.0 -0.9 -0.3 -3.0 -3.0 -1.4 -0.3 -12.4 -33.7 :
Дания 3.2 5.6 4.1 4.6 0.3 -5.1 -6.5 -2.9 -0.1 -4.2 -9.6 :
Германия -6.0 -4.6 -4.9 -5.0 -5.6 -3.5 -6.3 -3.5 -2.8 -13.8 -30.2 :
Естония -0.7 -2.3 0.0 -2.3 -3.5 -5.5 -6.5 -8.0 3.4 -8.7 -16.9 :
Ирландия -5.8 6.0 -1.0 7.5 11.1 1.8 -2.3 1.3 -5.2 26.0 5.5p :
Гърция -0.6p -2.2p -0.1p 1.8p -1.0p -9.9p -4.4p -0.8p -3.2p 0.5p -10.4p :
Испания 1.3p 0.7p 1.3p 0.3p -1.7p 2.0p 0.6p -3.0p -1.8p -14.1p -34.3p :
Франция -0.4 0.0 -1.7 0.4 0.1 0.5 -3.0 -3.4 -1.6 -17.3 -34.9 :
Хърватия -5.6 3.0 -1.7 2.0 0.3 -0.4 -2.2 -5.5 -2.8 -4.9 -11.0 -12.4
Италия -1.0 -0.5 -1.4 -1.9 -2.2 -0.4 -4.1 -0.2 -2.3 -29.4 -42.5 :
Кипър 3.6 2.4 5.5 5.6 4.6 2.1 3.1 2.2 4.0 -10.8 -35.7 :
Латвия 4.3 -1.5 2.0 7.2 3.2 0.0 -3.2 -4.2 1.0 -3.5 -9.2 :
Литва 2.1 4.4 0.2 7.7 -2.1 2.4 -0.5 -4.9 -0.5 -1.4 -11.3 :
Люксембург -3.6 -4.1 -0.9 -1.8 -7.2p -7.7p -12.6p -5.9p -4.5p -21.1p -43.9p :
Унгария 4.3 8.7 2.7 9.1 6.5 5.3 -3.6 3.0 1.5 -10.0 -36.6 :
Малта 0.2p 1.1p 6.6p 4.3p 1.9p -2.4p 10.2p 13.0p 13.2p 6.8p -3.1p :
Нидерландия -2.2 0.0 -1.0 1.3 0.5 -1.7 -1.5 -1.1p -0.4p -1.9p -8.7p :
Австрия 0.5 0.0 -1.1 0.1 -3.1 -4.6 -5.0 -0.5 -5.5 -10.9 -23.0p :
Полша 2.0 3.3 0.7 3.1 3.6 5.6 1.3 3.4 3.4 -4.9 -25.1 -15.3
Португалия -5.1 -1.0 -4.9 -5.1 -2.0 0.1 3.8 2.7 1.2 -7.6 -28.0 -26.1
Румъния -3.6 -5.3 -5.8 -4.1 -3.5 -7.4 -8.9p -2.3 -0.9 -13.6 -38.8p :
Словения 1.5p 4.4p 0.7p 2.2p 2.8p 1.6p 0.6p -2.9p 3.7p -8.7p -22.9p :
Словакия -2.5 2.6 -8.3 -2.1 -3.7 -4.0 -6.9 0.4 -1.7 -19.6 -42.0 :
Финландия 2.4 4.5 4.1 1.2 1.5 1.5 -0.1 -2.7 -1.0 3.4 -3.1 :
Швеция 1.1 4.4 4.2 1.8 -1.3 1.4 -1.3 0.2 0.1 1.2 -14.2p :
Великобритания -1.6 -1.2 -2.0 -1.4 -1.0 -2.1 -2.4 -3.3 -4.2 -8.6 -24.5 :
Норвегия -8.6 -5.8 -9.3 -8.0 -5.7 -0.9 1.3 0.4 5.2 7.5 5.5 :
Швейцария 5.8 7.1 5.7 10.3 3.8 2.0 -1.5 3.1 0.1 -1.9 : :
Черна гора 5.6s 4.9s -2.8s -1.7s -6.3s -9.0s 9.8s 19.1s 2.1s 17.8s -15.9s :
North Macedonia -2.7 5.8 9.9 6.1 4.2 -2.1 -5.9 0.3 3.4 -13.4 -33.5 -27.0
Сърбия -5.3 3.1 1.4 0.3 0.3 3.2 7.7 5.9 1.7 -1.7 -16.9 -8.5
Турция -3.8 -1.1 -3.9 3.3 3.8 4.9 9.0 7.7 8.5 -1.6 -31.4 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
Последно извличане - 05.07.2020 12:03

Диаграма
Страници