Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)


3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Index, 2015=100 (SCA)
Географска единица Период от време
2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02
Euro area - 19 countries (from 2015) 104.8 104.3 104.7 103.6 103.4 103.7 103.7 103.4 102.8 100.9 103.2s :
EU (27 countries - from 2020) 106.4 106.0 106.5 105.1 105.2 105.3 105.4 105.1 104.6 102.9 105.0s :
ЕС (28 държави) 106.2 105.4 106.0 104.8 104.8 104.8 105.0 104.7 104.1 102.6 104.4s :
Белгия 110.2 113.9 112.5 117.1 109.7 116.7 115.5 113.6 115.2 118.2 113.7 :
България 109.1 108.0 108.1 106.1 106.9 106.8 107.2 108.3 107.3 105.5 107.2p :
Чехия 113.3 113.9 115.4 112.1 112.6 112.3 113.7 113.7 112.5 111.3 112.5 :
Дания 113.2 112.6 117.8 109.4 113.6 110.1 112.6 109.8 104.2 112.3 109.9 :
Германия 103.4 100.9 101.6 100.1 99.7 100.4 99.2 98.1 99.1 97.1 99.7 :
Естония 114.5 113.1 113.2 107.2 103.9 107.8 106.1 106.4 107.2 104.5 103.4 :
Ирландия 94.6 98.9 98.0 93.6 98.6 97.3 105.1 108.9 95.1 89.4 94.5p :
Гърция 108.1p 109.1p 107.4p 108.5p 107.0p 108.7p 110.0p 107.1p 102.7p 106.1p 110.3p :
Испания 105.6p 106.2p 106.5p 106.7p 106.2p 106.3p 105.9p 105.4p 105.8p 105.0p 105.1p :
Франция 103.6 104.3 106.2 103.5 103.9 103.1 103.5 103.9 103.7 101.1 102.3 :
Хърватия 107.8 107.1 106.3 104.8 108.3 104.7 106.9 105.9 105.6 103.9 104.5 :
Италия 105.4 104.7 105.5 105.2 104.4 104.7 104.3 104.0 104.0 101.3 105.0 :
Кипър 130.4 129.1 129.3 131.5 129.6 131.8 133.0 133.1 131.5 131.7 :c :
Латвия 117.2 115.0 117.2 118.6 115.9 118.6 119.6 117.0 115.5 114.8 112.6 :
Литва 120.8 122.0 117.3 118.1 119.2 117.8 120.5 117.6 121.5 119.2 117.1 :
Люксембург 101.0s 102.1s 100.9s 99.0s 98.4ps 101.0ps 99.1ps 96.5ps 95.0ps 91.7ps 93.8ps :
Унгария 116.8 115.2 116.7 114.5 116.3 114.7 118.4 117.7 116.2 111.9 117.0 :
Малта 96.6p 100.9p 102.3p 102.6p 103.3p 109.0p 106.2p 106.0p 107.0p 110.3p 109.4p :
Нидерландия 102.6p 101.6p 102.1p 101.0p 101.3p 101.9p 103.2p 102.4p 101.3p 99.6p 102.8p :
Австрия 117.1 113.6 113.0 113.6 112.7 111.3 111.7 112.0 109.8 108.3p : :
Полша 122.2 122.1 122.3 119.8 120.8 119.2 120.7 122.2 124.0 120.3 123.9 125.5
Португалия 102.7 105.3 105.4 100.5 106.0 103.5 100.9 104.2 103.4 106.2 106.7 :
Румъния 118.2 119.0 116.5 114.4 112.3 112.9 113.5 111.3 111.2 111.0p 113.2p :
Словения 125.2p 127.1p 126.0p 123.7p 126.9p 123.6p 124.4p 126.3p 125.1p 122.9p : :
Словакия 117.6 116.4 115.3 114.2 113.4 110.1 111.4 111.4 111.7 109.9 114.9p :
Финландия 112.4 115.1 111.8 113.2 114.2 114.5 113.8 113.2 113.3 113.1 112.1 :
Швеция 109.7 110.2 110.6 110.7 111.3 112.1 111.0 110.0 111.5 110.0 111.6p :
Великобритания 104.9 101.4 102.4 102.4 102.4 101.6 101.8 101.9 100.8 100.8 100.7 :
Норвегия 95.5 96.0 96.4 94.5 95.5 93.6 94.2 97.1 99.7 101.1 98.8 :
Швейцария 115.4 115.6 115.8 118.2 117.3 116.2 118.0 117.2 117.7 111.5 : :
Черна гора 96.4s 82.3s 98.2s 119.6s 114.1s 109.5s 114.8s 106.2s 109.9s 124.4s : :
North Macedonia 114.7 111.7 111.3 111.3 115.4 115.3 115.9 115.1 110.8 108.8 115.0 :
Сърбия 109.4 108.7 110.2 109.2 113.2 111.1 111.9 112.1 113.6 113.4 115.7 :
Турция 113.5 112.6 114.1 110.0 115.4 112.1 115.9 114.9 115.8 118.0 117.7 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 28.03.2020 12:03

Диаграма
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти (SCA)
Географска единица Период от време
2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02
Euro area - 19 countries (from 2015) -0.3 -0.5 0.4 -1.1 -0.2 0.3 0.0 -0.3 -0.6 -1.8 2.3s :
EU (27 countries - from 2020) -0.2 -0.4 0.5 -1.3 0.1 0.1 0.1 -0.3 -0.5 -1.6 2.0s :
ЕС (28 държави) -0.1 -0.8 0.6 -1.1 0.0 0.0 0.2 -0.3 -0.6 -1.4 1.8s :
Белгия -1.7 3.4 -1.2 4.1 -6.3 6.4 -1.0 -1.6 1.4 2.6 -3.8 :
България -1.0 -1.0 0.1 -1.9 0.8 -0.1 0.4 1.0 -0.9 -1.7 1.6p :
Чехия 0.1 0.5 1.3 -2.9 0.4 -0.3 1.2 0.0 -1.1 -1.1 1.1 :
Дания 3.3 -0.5 4.6 -7.1 3.8 -3.1 2.3 -2.5 -5.1 7.8 -2.1 :
Германия 0.6 -2.4 0.7 -1.5 -0.4 0.7 -1.2 -1.1 1.0 -2.0 2.7 :
Естония 0.1 -1.2 0.1 -5.3 -3.1 3.8 -1.6 0.3 0.8 -2.5 -1.1 :
Ирландия 1.2 4.5 -0.9 -4.5 5.3 -1.3 8.0 3.6 -12.7 -6.0 5.7p :
Гърция -1.2p 0.9p -1.6p 1.0p -1.4p 1.6p 1.2p -2.6p -4.1p 3.3p 4.0p :
Испания -0.5p 0.6p 0.3p 0.2p -0.5p 0.1p -0.4p -0.5p 0.4p -0.8p 0.1p :
Франция -1.3 0.7 1.8 -2.5 0.4 -0.8 0.4 0.4 -0.2 -2.5 1.2 :
Хърватия -0.2 -0.6 -0.7 -1.4 3.3 -3.3 2.1 -0.9 -0.3 -1.6 0.6 :
Италия -1.1 -0.7 0.8 -0.3 -0.8 0.3 -0.4 -0.3 0.0 -2.6 3.7 :
Кипър 0.6 -1.0 0.2 1.7 -1.4 1.7 0.9 0.1 -1.2 0.2 :c :
Латвия 0.6 -1.9 1.9 1.2 -2.3 2.3 0.8 -2.2 -1.3 -0.6 -1.9 :
Литва 3.8 1.0 -3.9 0.7 0.9 -1.2 2.3 -2.4 3.3 -1.9 -1.8 :
Люксембург -0.5s 1.1s -1.2s -1.9s -0.6ps 2.6ps -1.9ps -2.6ps -1.6ps -3.5ps 2.3ps :
Унгария 1.0 -1.4 1.3 -1.9 1.6 -1.4 3.2 -0.6 -1.3 -3.7 4.6 :
Малта -3.5p 4.5p 1.4p 0.3p 0.7p 5.5p -2.6p -0.2p 0.9p 3.1p -0.8p :
Нидерландия -0.9p -1.0p 0.5p -1.1p 0.3p 0.6p 1.3p -0.8p -1.1p -1.7p 3.2p :
Австрия -0.8 -3.0 -0.5 0.5 -0.8 -1.2 0.4 0.3 -2.0 -1.4p : :
Полша 0.4 -0.1 0.2 -2.0 0.8 -1.3 1.3 1.2 1.5 -3.0 3.0 1.3
Португалия -0.3 2.5 0.1 -4.6 5.5 -2.4 -2.5 3.3 -0.8 2.7 0.5 :
Румъния 0.4 0.7 -2.1 -1.8 -1.8 0.5 0.5 -1.9 -0.1 -0.2p 2.0p :
Словения -0.2p 1.5p -0.9p -1.8p 2.6p -2.6p 0.6p 1.5p -1.0p -1.8p : :
Словакия 1.6 -1.0 -0.9 -1.0 -0.7 -2.9 1.2 0.0 0.3 -1.6 4.5p :
Финландия 0.0 2.4 -2.9 1.3 0.9 0.3 -0.6 -0.5 0.1 -0.2 -0.9 :
Швеция -1.4 0.5 0.4 0.1 0.5 0.7 -1.0 -0.9 1.4 -1.3 1.5p :
Великобритания 1.0 -3.3 1.0 0.0 0.0 -0.8 0.2 0.1 -1.1 0.0 -0.1 :
Норвегия -1.3 0.5 0.4 -2.0 1.1 -2.0 0.6 3.1 2.7 1.4 -2.3 :
Швейцария 0.5 0.2 0.2 2.1 -0.8 -0.9 1.5 -0.7 0.4 -5.3 : :
Черна гора -5.0s -14.6s 19.3s 21.8s -4.6s -4.0s 4.8s -7.5s 3.5s 13.2s : :
North Macedonia 0.9 -2.6 -0.4 0.0 3.7 -0.1 0.5 -0.7 -3.7 -1.8 5.7 :
Сърбия -1.8 -0.6 1.4 -0.9 3.7 -1.9 0.7 0.2 1.3 -0.2 2.0 :
Турция 2.0 -0.8 1.3 -3.6 4.9 -2.9 3.4 -0.9 0.8 1.9 -0.3 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 28.03.2020 12:03

Диаграма
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти (CA)
Географска единица Период от време
2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10 2019M11 2019M12 2020M01 2020M02
Euro area - 19 countries (from 2015) -0.8 -0.8 -1.3 -2.5 -1.7 -2.3 -1.5 -1.8 -1.5 -3.6 -1.9s :
EU (27 countries - from 2020) -0.1 0.1 -0.5 -2.0 -0.9 -1.7 -1.0 -1.3 -1.2 -3.5 -1.5s :
ЕС (28 държави) 0.2 -0.2 -0.4 -1.9 -0.9 -1.8 -0.9 -1.2 -1.3 -3.3 -1.6s :
Белгия 0.6 5.6 2.0 10.0 -0.1 4.5 8.1 5.2 2.6 10.4 0.5 :
България 2.5 2.4 0.8 -3.5 -0.9 -1.2 0.3 1.9 -0.3 -1.3 -0.8p :
Чехия 0.8 3.6 2.9 -3.5 -0.2 -2.0 -0.9 -0.2 -3.0 -3.4 -1.4 :
Дания 5.7 5.4 12.0 3.4 5.5 4.3 4.6 0.2 -5.0 -6.2 -0.9 :
Германия -2.7 -4.3 -5.1 -6.0 -5.2 -5.0 -5.6 -5.8 -3.8 -6.6 -3.0 :
Естония 2.5 0.4 1.5 -3.0 -5.5 -2.4 -4.5 -4.4 -7.3 -9.9 -11.7 :
Ирландия 19.6 5.9 0.3 -5.8 6.0 -1.0 7.5 11.1 1.8 -2.3 1.3p :
Гърция -0.6p 2.6p -0.6p -0.6p -2.2p -0.1p 1.8p -1.0p -9.9p -4.4p -1.3p :
Испания -3.5p 1.6p 1.3p 1.3p 0.7p 1.3p 0.3p -1.7p 2.0p 0.5p -2.3p :
Франция -0.7 1.2 3.9 -0.5 -0.1 -1.5 0.3 0.2 0.6 -3.1 -3.2 :
Хърватия 3.0 3.0 0.1 -5.5 2.9 -1.7 2.0 0.3 -0.4 -2.2 -5.5 :
Италия -1.7 -1.5 -0.6 -1.2 -0.7 -1.7 -2.1 -2.4 -0.8 -4.4 -0.1 :
Кипър 6.6 3.2 0.6 3.5 2.4 5.5 5.6 4.7 2.1 3.1 :c :
Латвия 1.5 -2.4 2.0 4.3 -1.5 2.0 7.2 3.2 0.0 -3.2 -4.5 :
Литва 5.7 13.8 1.4 2.1 4.4 0.2 7.7 -2.1 2.4 -0.5 -4.0 :
Люксембург -1.0 0.8 -1.2 -3.6 -4.1p -0.9p -1.8p -7.2p -7.7p -12.5p -9.2p :
Унгария 8.2 6.2 6.5 4.3 8.7 2.7 9.1 6.5 5.3 -3.6 2.7 :
Малта -5.0p 2.6p -1.3p 0.6p 1.1p 7.3p 5.3p 2.2p -2.0p 10.6p 8.1p :
Нидерландия -2.2p -1.7p -1.1p -2.5p -0.7p -1.2p 1.0p 0.0p -2.2p -2.3p -1.6p :
Австрия 6.1 1.0 -2.1 0.4 -0.1 -1.2 -1.4 -2.9 -4.6 -6.6p : :
Полша 8.0 6.6 5.1 2.0 3.3 0.7 3.1 3.6 5.6 1.3 3.4 3.6
Португалия -7.0 -1.5 0.1 -5.3 -1.4 -4.9 -5.0 -2.0 0.3 3.5 2.4 :
Румъния 1.5 -0.6 -2.1 -3.6 -5.3 -5.8 -4.1 -3.5 -7.4 -8.9p -2.7p :
Словения 3.2p 5.3p 3.2p 1.1p 4.9p 0.0p 2.3p 2.7p 1.5p 1.0p : :
Словакия 7.5 6.5 4.7 -2.1 2.3 -8.2 -2.3 -3.9 -3.9 -6.9 0.5p :
Финландия -1.0 7.1 -0.4 2.3 4.6 4.1 1.1 1.5 1.6 -0.3 -1.8 :
Швеция -0.2 3.8 0.8 1.1 4.4 4.2 1.8 -1.2 1.4 -1.2 0.5p :
Великобритания 2.1 -2.5 -0.2 -1.6 -1.1 -1.9 -1.1 -0.8 -2.0 -2.2 -2.5 :
Норвегия -6.4 -4.1 -2.4 -8.6 -5.8 -9.3 -8.0 -5.6 -0.9 1.3 0.4 :
Швейцария 4.5 3.8 3.8 5.8 7.1 5.7 10.4 3.3 2.7 -1.0 : :
Черна гора -20.1s -27.6s -4.8s 5.6s 4.9s -2.8s -1.7s -6.3s -9.0s 9.8s : :
North Macedonia 7.5 5.5 1.2 -2.7 5.8 9.9 6.1 4.2 -2.1 -5.9 0.3 :
Сърбия -2.4 -0.9 -0.7 -5.3 3.1 1.4 0.3 0.3 3.2 7.7 5.9 :
Турция -2.0 -3.8 -1.5 -3.8 -1.1 -3.9 3.3 3.8 4.9 8.9 7.8 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 28.03.2020 12:03

Диаграма
Страници