Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)


3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Index, 2015=100 (SCA)
Географска единица Период от време
2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10
Еврозона (19 страни) 104.6 103.6 105.4 105.3 105.1 104.5 105.3 103.7 103.4 103.9 103.8 103.3s
ЕС (28 държави) 105.6 105.0 106.3 106.4 106.4 105.6 106.4 104.9 104.8 104.9 105.0 104.6s
Белгия 112.5 107.7 112.7 112.0 110.1 113.8 112.4 117.0 109.6 115.8 113.8 :
България 108.6 106.4 110.2 112.0 111.1 109.4 109.0 107.0 107.7 107.7 108.5 109.6p
Чехия 115.2 113.7 112.9 113.0 113.1 114.0 115.6 112.3 112.9 112.6 113.9 113.8
Дания 109.4 120.4 110.9 109.8 113.4 112.7 118.2 109.8 114.0 110.5 112.8 109.9
Германия 103.1 103.9 102.8 102.8 103.5 101.0 101.7 100.0 99.5 100.3 99.1 97.6
Естония 115.9 115.9 116.9 114.5 114.7 113.1 113.4 107.2 104.2 107.9 106.3 106.9
Ирландия 98.2 84.8 99.3 99.4 101.4 104.9 108.2 98.2 99.9 101.0 109.8 109.6p
Гърция 111.9p 110.8p 111.9p 109.7p 108.4p 109.6p 108.3p 109.0p 107.5p 109.6p 110.8p 107.9p
Испания 104.6p 103.4p 107.3p 106.1p 104.8p 106.5p 106.8p 106.5p 106.1p 106.8p 105.8p 105.4p
Франция 103.0 102.9 104.5 104.7 103.3 103.8 105.9 103.5 103.7 102.7 103.1 103.6
Хърватия 105.9 102.7 111.1 108.2 108.0 107.7 106.5 105.3 108.4 105.1 107.7 106.3
Италия 104.8 104.0 105.9 106.6 105.4 104.7 105.6 105.3 104.5 104.9 104.5 104.2
Кипър 128.3 126.8 129.2 129.2 130.1 128.9 129.2 131.6 129.8 132.0 132.7 :
Латвия 115.2 118.7 114.7 115.9 116.6 114.5 117.2 119.1 116.5 120.0 121.4 118.6
Литва 119.5 121.0 120.3 114.6 118.9 118.0 117.7 120.4 121.0 119.1 121.7 118.9
Люксембург 102.3s 102.1s 102.5s 101.2s 100.6s 101.9ps 101.0ps 99.4ps 99.1ps 101.9ps 100.1ps 100.3ps
Унгария 110.1 114.1 114.2 115.5 116.7 115.2 116.8 114.7 116.6 115.2 118.8 118.3
Малта 108.5p 100.8p 101.7p 100.1p 97.2p 101.0p 102.1p 102.7p 103.1p 109.1p 106.0p 104.6p
Нидерландия 103.5 100.8 104.4p 103.5p 102.6p 101.6p 102.1p 101.0p 101.3p 101.9p 103.2p 103.1p
Австрия 113.1 113.5 114.8 116.7 116.1 112.6 112.0 112.4 111.7 110.4 110.5p :
Полша 118.0 117.8 120.0 122.0 122.6 122.6 122.4 119.9 120.7 119.1 120.7 122.0
Португалия 103.1 103.1 104.6 103.0 102.7 105.3 105.4 100.5 106.0 103.5 100.8 103.9
Румъния 120.3 119.2p 116.8 117.7 118.2 119.0 116.5 114.4 112.3 112.9 113.5 111.2p
Словения 123.1 120.4 127.4p 125.5p 125.1p 126.9p 125.9p 123.7p 126.9p 123.5p 124.2p 126.7p
Словакия 115.0 114.7 115.8 115.6 116.5 115.6 115.5 113.4 114.0 111.3 112.8 112.0p
Финландия 111.5 113.3 112.8 112.0 112.1 114.8 111.6 113.0 114.2 114.6 114.3 113.7
Швеция 110.2 111.4 111.6 111.3 109.7 110.3 110.6 110.7 111.7 111.3 110.7 109.0p
Великобритания 102.7 102.1 103.2 103.5 104.4 101.1 102.2 102.3 102.4 101.7 101.4 101.5
Норвегия 101.1 100.7 98.5 96.9 95.5 96.0 96.5 94.8 95.5 93.4 93.2 96.6
Швейцария 114.9 111.9 114.8 114.7 115.1 115.4 115.7 118.6 117.5 115.6 118.6 :
Черна гора 120.3s 114.1s 100.0s 101.7s 96.5s 82.5s 98.4s 119.7s 113.8s 109.1s 114.4s 105.9s
North Macedonia 111.3 112.4 115.7 113.6 114.8 111.9 111.7 111.7 116.0 116.1 116.8 116.2
Сърбия 110.1 104.5 110.6 111.4 109.0 108.6 110.2 109.1 112.5 110.9 111.6 111.3
Турция 110.0 108.7 109.7 111.3 113.8 112.7 114.2 110.3 115.1 112.0 115.5 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
Последно извличане - 15.12.2019 12:03

Диаграма3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти (SCA)
Географска единица Период от време
2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10
Еврозона (19 страни) -1.1 -1.0 1.7 -0.1 -0.2 -0.6 0.8 -1.5 -0.3 0.5 -0.1 -0.5s
ЕС (28 държави) -0.8 -0.6 1.2 0.1 0.0 -0.8 0.8 -1.4 -0.1 0.1 0.1 -0.4s
Белгия 4.4 -4.3 4.6 -0.6 -1.7 3.4 -1.2 4.1 -6.3 5.7 -1.7 :
България 0.5 -2.0 3.6 1.6 -0.8 -1.5 -0.4 -1.8 0.7 0.0 0.7 1.0p
Чехия 1.5 -1.3 -0.7 0.1 0.1 0.8 1.4 -2.9 0.5 -0.3 1.2 -0.1
Дания -0.3 10.1 -7.9 -1.0 3.3 -0.6 4.9 -7.1 3.8 -3.1 2.1 -2.6
Германия -1.1 0.8 -1.1 0.0 0.7 -2.4 0.7 -1.7 -0.5 0.8 -1.2 -1.5
Естония 4.1 0.0 0.9 -2.1 0.2 -1.4 0.3 -5.5 -2.8 3.6 -1.5 0.6
Ирландия -5.7 -13.6 17.1 0.1 2.0 3.5 3.1 -9.2 1.7 1.1 8.7 -0.2p
Гърция 3.7p -1.0p 1.0p -2.0p -1.2p 1.1p -1.2p 0.6p -1.4p 2.0p 1.1p -2.6p
Испания -2.2p -1.1p 3.8p -1.1p -1.2p 1.6p 0.3p -0.3p -0.4p 0.7p -0.9p -0.4p
Франция -0.7 -0.1 1.6 0.2 -1.3 0.5 2.0 -2.3 0.2 -1.0 0.4 0.5
Хърватия -0.2 -3.0 8.2 -2.6 -0.2 -0.3 -1.1 -1.1 2.9 -3.0 2.5 -1.3
Италия -1.8 -0.8 1.8 0.7 -1.1 -0.7 0.9 -0.3 -0.8 0.4 -0.4 -0.3
Кипър -0.4 -1.2 1.9 0.0 0.7 -0.9 0.2 1.9 -1.4 1.7 0.5 :
Латвия 0.3 3.0 -3.4 1.0 0.6 -1.8 2.4 1.6 -2.2 3.0 1.2 -2.3
Литва -1.4 1.3 -0.6 -4.7 3.8 -0.8 -0.3 2.3 0.5 -1.6 2.2 -2.3
Люксембург -1.9s -0.2s 0.4s -1.3s -0.6s 1.3ps -0.9ps -1.6ps -0.3ps 2.8ps -1.8ps 0.2ps
Унгария -1.0 3.6 0.1 1.1 1.0 -1.3 1.4 -1.8 1.7 -1.2 3.1 -0.4
Малта 4.6p -7.1p 0.9p -1.6p -2.9p 3.9p 1.1p 0.6p 0.4p 5.8p -2.8p -1.3p
Нидерландия 0.3 -2.6 3.6p -0.9p -0.9p -1.0p 0.5p -1.1p 0.3p 0.6p 1.3p -0.1p
Австрия -1.0 0.4 1.1 1.7 -0.5 -3.0 -0.5 0.4 -0.6 -1.2 0.1p :
Полша 0.1 -0.2 1.9 1.7 0.5 0.0 -0.2 -2.0 0.7 -1.3 1.3 1.1
Португалия -3.2 0.0 1.5 -1.5 -0.3 2.5 0.1 -4.6 5.5 -2.4 -2.6 3.1
Румъния -0.2 -0.9p -2.0p 0.8 0.4 0.7 -2.1 -1.8 -1.8 0.5 0.5 -2.0p
Словения -0.2 -2.2 5.8p -1.5p -0.3p 1.4p -0.8p -1.7p 2.6p -2.7p 0.6p 2.0p
Словакия -0.7 -0.3 1.0 -0.2 0.8 -0.8 -0.1 -1.8 0.5 -2.4 1.3 -0.7p
Финландия -0.2 1.6 -0.4 -0.7 0.1 2.4 -2.8 1.3 1.1 0.4 -0.3 -0.5
Швеция -0.9 1.1 0.2 -0.3 -1.4 0.5 0.3 0.1 0.9 -0.4 -0.5 -1.5p
Великобритания -0.1 -0.6 1.1 0.3 0.9 -3.2 1.1 0.1 0.1 -0.7 -0.3 0.1
Норвегия -1.4 -0.4 -2.2 -1.6 -1.4 0.5 0.5 -1.8 0.7 -2.2 -0.2 3.6
Швейцария 0.2 -2.6 2.6 -0.1 0.3 0.3 0.3 2.5 -0.9 -1.6 2.6 :
Черна гора 6.4s -5.2s -12.4s 1.7s -5.1s -14.5s 19.3s 21.6s -4.9s -4.1s 4.9s -7.4s
North Macedonia 0.0 1.0 2.9 -1.8 1.1 -2.5 -0.2 0.0 3.8 0.1 0.6 -0.5
Сърбия -1.1 -5.1 5.8 0.7 -2.2 -0.4 1.5 -1.0 3.1 -1.4 0.6 -0.3
Турция -0.2 -1.2 0.9 1.5 2.2 -1.0 1.3 -3.4 4.4 -2.7 3.1 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
Последно извличане - 15.12.2019 12:03

Диаграма3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти (CA)
Географска единица Период от време
2018M11 2018M12 2019M01 2019M02 2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09 2019M10
Еврозона (19 страни) -2.9 -4.2 -0.6 -0.2 -0.8 -0.8 -0.8 -2.5 -2.2 -2.8 -1.8 -2.2s
ЕС (28 държави) -1.9 -2.8 -0.1 0.4 0.3 -0.3 -0.1 -1.8 -1.3 -2.0 -1.2 -1.7s
Белгия 3.7 -0.4 3.9 5.2 0.6 5.6 2.0 10.0 -0.1 3.7 6.1 :
България 1.8 -2.9 2.5 6.9 2.8 2.7 0.9 -3.4 -1.0 -1.3 0.1 1.7p
Чехия 1.9 0.8 -0.9 1.4 0.2 3.6 3.1 -3.4 0.0 -1.8 -0.9 -0.3
Дания 3.0 13.0 3.0 2.3 5.7 5.0 12.2 3.7 5.3 4.2 4.5 -0.2
Германия -4.5 -3.1 -3.1 -2.1 -2.7 -4.3 -5.1 -6.0 -5.3 -5.1 -5.6 -6.3
Естония 8.1 5.6 5.5 4.6 2.7 0.4 1.6 -3.0 -5.2 -2.3 -4.4 -3.9
Ирландия -8.9 -19.6 -6.2 -1.0 22.4 7.0 9.8 -6.0 -2.5 -6.6 5.2 5.9p
Гърция 5.4 2.4 4.2 1.7 -0.5 2.8 0.2 -0.2 -2.0 0.8 2.5 -0.4
Испания -3.4p -6.7p 3.3p 0.0p -3.5p 1.4p 1.3p 1.3p 0.7p 1.3p 0.3p -1.5p
Франция -1.8 -2.9 2.6 0.0 -0.9 1.1 3.7 -0.3 0.1 -1.6 0.0 0.1
Хърватия -0.8 -6.6 4.6 0.6 3.0 3.0 0.1 -5.5 2.9 -1.7 2.0 0.4
Италия -2.8 -5.7 -0.8 0.8 -1.7 -1.5 -0.6 -1.2 -0.7 -1.7 -2.2 -2.4
Кипър 6.2 2.5 6.5 6.1 6.5 3.2 0.6 3.6 2.5 5.2 4.3 :
Латвия -0.4 4.3 -1.2 -3.0 1.6 -2.4 2.0 4.3 -1.4 2.0 7.2 3.0
Литва 3.4 4.7 5.2 3.2 5.8 13.8 1.3 2.1 4.4 0.3 7.5 -2.0
Люксембург -4.1 -4.3 -2.1 -1.1 -1.4 0.5p -1.5p -3.5p -3.5p -0.6p -1.7p -3.5p
Унгария 3.1 6.7 5.2 6.3 8.2 6.2 6.4 4.3 8.7 2.7 9.0 6.5
Малта 11.3p -0.6p 0.8p -1.2p -4.7p 2.6p -1.3p 0.7p 0.9p 8.0p 5.3p 0.7p
Нидерландия -0.5p -4.2p -0.4p -1.0p -2.2p -1.7p -1.1p -2.5p -0.7p -1.2p 1.0p 0.3p
Австрия 1.6 1.2 4.5 5.4 5.6 1.3 -2.5 -0.4 -1.2 -2.5 -2.1p :
Полша 5.3 2.8 6.0 6.8 8.0 6.6 5.1 1.9 3.3 0.7 3.1 3.4
Португалия -3.0 -1.7 -2.7 -2.4 -7.0 -1.5 0.1 -5.3 -1.4 -4.9 -5.1 -2.3
Румъния 3.9 0.3p -0.1 1.9 1.5 -0.6 -2.1 -3.6 -5.3 -5.8 -4.1 -3.9p
Словения 2.3 -3.8 6.0p 4.0p 3.2p 4.9p 3.0p 1.0p 4.8p -0.2p 1.8p 2.8p
Словакия 2.7 4.5 7.2 5.7 7.5 6.5 4.5 -2.0 2.4 -8.2 -2.4 -3.9p
Финландия 1.3 2.4 1.9 0.7 -1.1 6.8 -0.6 1.8 4.3 3.8 1.4 1.6
Швеция 1.1 1.8 2.4 2.2 -0.3 3.7 0.8 1.0 5.9 3.3 1.7 -2.0p
Великобритания -1.1 -1.5 -0.5 -0.5 2.0 -2.9 0.0 -1.4 -0.8 -1.6 -1.4 -1.1
Норвегия 2.7 1.2 -3.4 -5.8 -6.5 -4.2 -2.4 -8.6 -5.8 -9.3 -8.0 -5.6
Швейцария 6.5 -1.7 5.4 3.4 4.5 3.8 3.8 5.8 7.2 5.5 10.7 :
Черна гора 18.2s 19.2s -9.0s -12.9s -20.1s -27.6s -4.8s 5.6s 4.9s -2.8s -1.7s -6.3s
North Macedonia 4.9 7.9 12.0 7.3 7.5 5.5 1.2 -2.7 5.8 9.9 6.1 4.2
Сърбия -0.3 -5.6 -4.2 1.2 -3.1 -0.9 -0.6 -5.4 2.8 1.7 0.3 0.2
Турция -7.0 -9.9 -7.4 -5.0 -1.9 -3.9 -1.2 -3.6 -1.1 -3.6 3.4 :

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
Последно извличане - 15.12.2019 12:03

ДиаграмаСтраници