Премини към основното съдържание

Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)

3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Index, 2015=100 (SCA)
Географска единица Период от време
2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08 2020M09 2020M10 2020M11 2020M12
Еврозона - 19 държави (от 2015) 103.0 103.0 91.5 74.5 84.0 91.8 96.9 97.3 97.5 99.7 102.2s :
ЕС (27 държави - от 2020) 104.8 104.9 94.2 76.7 85.8 93.8 98.8 99.6 100.0 102.0 104.3s :
ЕС (28 държави) 104.5 : : : : : : : : : : :
Белгия 112.5 113.5 107.4 95.3 107.7 105.4 110.0 109.3 110.5 117.9 113.8 :
България 107.8 108.7 103.2 91.2 92.4 98.0 100.1 101.0 103.5 103.9 102.3p :
Чехия 111.8 112.1 99.9 75.4 87.8 101.5 107.9 107.1 110.9 113.9 111.9 :
Дания 107.5 108.9 108.5 102.9 100.8 105.2 101.0 104.0 106.3 100.8 106.1 :
Германия 100.0 100.4 89.7 71.8 78.5 87.0 89.4 89.6 91.7 95.1 95.9 :
Естония 107.4 117.7 106.3 97.4 97.4 105.6 108.1 105.7 107.2 110.2 108.5 110.2
Ирландия 93.8 94.3 122.1 97.1 87.1 95.0 111.8 92.8 89.1 88.6 135.4p :
Гърция 110.9p 106.5p 108.1p 98.4p 99.7p 102.9p 106.4p 105.0p 107.0p 104.0p 110.5p :
Испания 104.0p 103.5p 90.0p 70.0p 80.2p 91.3p 100.6p 101.1p 101.9p 102.5p 101.9p :
Франция 101.8 102.9 85.3 67.4 81.1 91.6 95.1 96.1 97.7 99.5 98.6 :
Хърватия 104.8 105.2 103.7 95.4 94.0 101.8 105.0 103.9 105.4 107.3 104.4 105.1
Италия 104.7 103.4 74.5 59.6 84.3 91.3 98.2 105.1 99.8 101.2 99.8 :
Кипър 133.1 134.7 116.4 83.5 114.5 118.4 121.8 122.3 125.4 126.2 126.3 :
Латвия 113.3 116.7 112.0 103.8 109.3 117.6 117.1 116.7 117.4 117.6 119.4 120.3
Литва 115.9 114.4 116.4 105.5 113.7 116.0 118.9 120.9 121.2 120.0 121.5 :
Люксембург 96.9s 97.5s 78.9s 69.4s 78.7s 85.4ps 90.3ps 91.1ps 93.2ps 93.9ps 93.6ps :
Унгария 117.7 117.8 105.3 72.7 85.6 100.9 107.7 114.5 117.0 120.3 118.8 :
Малта 111.0p 110.4p 103.1p 96.3p 97.6p 97.6p 101.8p 104.2p 103.3p 104.4p 102.2p :
Нидерландия 102.8p 101.8p 100.8p 94.0p 93.5p 94.0p 97.0p 97.2p 97.3p 99.7p 99.4p :
Австрия 114.6 112.1 104.4 87.8 94.5 101.6 108.6 107.9 110.5 113.4 111.5p :
Полша 123.9 125.3 116.0 91.5 103.4 113.8 120.5 121.1 124.7 126.6 128.0 128.6
Португалия 107.1 104.1 95.2 75.2 77.4 86.1 97.7 107.3 103.5 104.9 99.9 101.7
Румъния 113.8 115.4 101.1 72.9 84.3 98.0 103.2 108.7 110.3 112.3 111.6p :
Словения 123.6p 128.1p 114.9p 95.6p 104.9p 110.0p 118.2p 120.5p 120.7p 124.0p 124.3p :
Словакия 115.2 114.3 91.5 66.3 79.6 101.8 106.6 109.6 112.0 110.8 114.2 :
Финландия 110.6 111.1 113.4 110.6 108.5 107.8 108.4 110.5 108.3 110.0 110.7 :
Швеция 112.0 112.3 111.8 93.7 95.0 101.1 104.9 111.3 109.6 110.6p 111.8p :
Норвегия 98.3 101.0 102.4 101.6 100.5 98.6 101.2 102.3 100.9 97.3 99.0 :
Швейцария 117.9 115.6 112.7 108.0 101.8 107.6 109.4 109.8 113.4 : : :
Великобритания 100.9 101.3 96.6 77.7 82.2 90.2 95.0 95.2 95.7 96.9 : :
Черна гора 118.5s 104.7s 113.9s 69.6s 89.5s 93.6s 111.9s 106.7s : : : :
Република Северна Македония 114.3 115.1 104.3 75.8 83.4 94.2 102.0 104.3 108.6 108.2 107.4 111.0
Сърбия 115.7 114.2 109.0 92.0 101.1 108.3 112.1 115.7 115.2 115.5 113.2 116.7
Турция 118.2 120.7 112.7 78.8 93.1 109.6 118.8 122.9 125.1 126.5 128.2 :
Босна и Херцеговина 103.9 102.0 95.5 89.4 91.0 93.8 96.1 94.7 98.1 98.3 100.1 101.8

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
Последно извличане - 24.02.2022 12:03
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Месечна инфлация: предходният месец=100, проценти (SCA)
Географска единица Период от време
2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08 2020M09 2020M10 2020M11 2020M12
Еврозона - 19 държави (от 2015) 1.8 0.0 -11.2 -18.6 12.8 9.3 5.6 0.4 0.2 2.3 2.5s :
ЕС (27 държави - от 2020) 1.6 0.1 -10.2 -18.6 11.9 9.3 5.3 0.8 0.4 2.0 2.3s :
ЕС (28 държави) 1.7 : : : : : : : : : : :
Белгия -3.9 0.9 -5.4 -11.3 13.0 -2.1 4.4 -0.6 1.1 6.7 -3.5 :
България 2.2 0.8 -5.1 -11.6 1.3 6.1 2.1 0.9 2.5 0.4 -1.5p :
Чехия 0.9 0.3 -10.9 -24.5 16.4 15.6 6.3 -0.7 3.5 2.7 -1.8 :
Дания -3.7 1.3 -0.4 -5.2 -2.0 4.4 -4.0 3.0 2.2 -5.2 5.3 :
Германия 2.1 0.4 -10.7 -20.0 9.3 10.8 2.8 0.2 2.3 3.7 0.8 :
Естония -1.7 9.6 -9.7 -8.4 0.0 8.4 2.4 -2.2 1.4 2.8 -1.5 1.6
Ирландия 4.6 0.5 29.5 -20.5 -10.3 9.1 17.7 -17.0 -4.0 -0.6 52.8p :
Гърция 4.5p -4.0p 1.5p -9.0p 1.3p 3.2p 3.4p -1.3p 1.9p -2.8p 6.3p :
Испания -0.3p -0.5p -13.0p -22.2p 14.6p 13.8p 10.2p 0.5p 0.8p 0.6p -0.6p :
Франция 0.9 1.1 -17.1 -21.0 20.3 12.9 3.8 1.1 1.7 1.8 -0.9 :
Хърватия 0.3 0.4 -1.4 -8.0 -1.5 8.3 3.1 -1.0 1.4 1.8 -2.7 0.7
Италия 3.3 -1.2 -27.9 -20.0 41.4 8.3 7.6 7.0 -5.0 1.4 -1.4 :
Кипър 1.1 1.2 -13.6 -28.3 37.1 3.4 2.9 0.4 2.5 0.6 0.1 :
Латвия -1.7 3.0 -4.0 -7.3 5.3 7.6 -0.4 -0.3 0.6 0.2 1.5 0.8
Литва -2.8 -1.3 1.7 -9.4 7.8 2.0 2.5 1.7 0.2 -1.0 1.3 :
Люксембург 4.8s 0.6s -19.1s -12.0s 13.4s 8.5ps 5.7ps 0.9ps 2.3ps 0.8ps -0.3ps :
Унгария 4.7 0.1 -10.6 -31.0 17.7 17.9 6.7 6.3 2.2 2.8 -1.2 :
Малта 1.7p -0.5p -6.6p -6.6p 1.3p 0.0p 4.3p 2.4p -0.9p 1.1p -2.1p :
Нидерландия 2.7p -1.0p -1.0p -6.7p -0.5p 0.5p 3.2p 0.2p 0.1p 2.5p -0.3p :
Австрия 4.3 -2.2 -6.9 -15.9 7.6 7.5 6.9 -0.6 2.4 2.6 -1.7p :
Полша 3.0 1.1 -7.4 -21.1 13.0 10.1 5.9 0.5 3.0 1.5 1.1 0.5
Португалия 0.6 -2.8 -8.5 -21.0 2.9 11.2 13.5 9.8 -3.5 1.4 -4.8 1.8
Румъния 2.5p 1.4 -12.4 -27.9 15.6 16.3 5.3 5.3 1.5 1.8 -0.6p :
Словения 0.3p 3.6p -10.3p -16.8p 9.7p 4.9p 7.5p 1.9p 0.2p 2.7p 0.2p :
Словакия 4.6 -0.8 -19.9 -27.5 20.1 27.9 4.7 2.8 2.2 -1.1 3.1 :
Финландия -1.8 0.5 2.1 -2.5 -1.9 -0.6 0.6 1.9 -2.0 1.6 0.6 :
Швеция 0.7 0.3 -0.4 -16.2 1.4 6.4 3.8 6.1 -1.5 0.9p 1.1p :
Норвегия -2.6 2.7 1.4 -0.8 -1.1 -1.9 2.6 1.1 -1.4 -3.6 1.7 :
Швейцария 5.6 -2.0 -2.5 -4.2 -5.7 5.7 1.7 0.4 3.3 : : :
Великобритания -0.2 0.4 -4.6 -19.6 5.8 9.7 5.3 0.2 0.5 1.3 : :
Черна гора -4.7s -11.6s 8.8s -38.9s 28.6s 4.6s 19.6s -4.6s : : : :
Република Северна Македония 5.7 0.7 -9.4 -27.3 10.0 12.9 8.3 2.3 4.1 -0.4 -0.7 3.4
Сърбия 2.2 -1.3 -4.6 -15.6 9.9 7.1 3.5 3.2 -0.4 0.3 -2.0 3.1
Турция -0.2 2.1 -6.6 -30.1 18.1 17.7 8.4 3.5 1.8 1.1 1.3 :
Босна и Херцеговина 4.5 -1.8 -6.4 -6.4 1.8 3.1 2.5 -1.5 3.6 0.2 1.8 1.7

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
Последно извличане - 24.02.2022 12:03
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Годишна инфлация: съответният месец от предходната година=100, проценти (CA)
Географска единица Период от време
2020M01 2020M02 2020M03 2020M04 2020M05 2020M06 2020M07 2020M08 2020M09 2020M10 2020M11 2020M12
Еврозона - 19 държави (от 2015) -2.1 -2.0 -13.4 -28.4 -20.3 -11.8 -6.9 -6.7 -6.3 -3.5 -0.6s :
ЕС (27 държави - от 2020) -1.6 -1.5 -12.1 -27.6 -20.1 -11.2 -6.6 -5.8 -5.5 -2.9 -0.4s :
ЕС (28 държави) -1.9 : : : : : : : : : : :
Белгия 0.4 2.2 -3.1 -19.3 -4.8 -11.0 0.3 -6.4 -4.2 5.7 -0.4 :
България -0.6 0.0 -6.8 -15.9 -16.1 -7.7 -6.1 -5.9 -2.8 -3.1 -5.0p :
Чехия -1.4 -0.3 -12.4 -35.2 -25.3 -10.5 -4.3 -4.8 -1.9 1.3 0.3 :
Дания -2.7 0.0 -4.1 -9.4 -15.3 -5.2 -12.8 -5.9 -4.4 -8.2 1.5 :
Германия -3.2 -2.5 -13.5 -29.0 -22.9 -13.5 -10.9 -10.4 -8.1 -3.8 -3.7 :
Естония -8.2 3.5 -8.8 -16.9 -17.6 -4.8 -0.3 -5.6 -2.1 1.7 -1.5 0.8
Ирландия 1.3 -5.2 26.0 4.7 -13.7 3.9 16.2 -6.0 -13.7 -15.5 40.8p :
Гърция -0.6p -3.2p 0.0p -11.2p -8.7p -4.7p -0.2p -4.1p -2.2p -3.6p 8.8p :
Испания -3.0p -1.9p -14.4p -34.8p -25.2p -14.6p -6.7p -6.2p -3.0p -1.4p -3.7p :
Франция -3.4 -1.3 -17.4 -35.5 -23.8 -11.6 -8.0 -7.3 -6.0 -4.0 -4.9 :
Хърватия -5.5 -2.3 -4.9 -11.0 -12.4 -1.7 -1.6 -1.2 -1.1 2.2 -1.7 0.3
Италия -0.2 -2.5 -29.4 -43.3 -20.6 -13.9 -8.3 -0.3 -4.9 -1.9 -4.2 :
Кипър 2.8 4.3 -10.5 -36.0 -14.4 -10.7 -5.3 -7.0 -3.6 -3.3 -3.6 :
Латвия -4.2 1.0 -3.5 -9.2 -6.1 -0.3 0.4 -3.0 -2.8 -0.9 3.0 4.7
Литва -4.9 -0.5 -1.4 -12.2 -5.6 -3.3 -1.9 2.2 -0.5 2.6 0.1 :
Люксембург -5.4 -3.7 -19.8 -32.1 -21.7 -13.0p -7.3p -11.3p -6.2p -3.0p -2.7p :
Унгария 3.1 1.9 -9.9 -36.8 -27.7 -11.7 -7.5 0.0 -1.0 2.7 1.6 :
Малта 12.5p 13.3p 6.0p -7.7p -7.2p -6.9p -1.8p -2.7p -1.2p 0.5p -2.8p :
Нидерландия -1.1p -0.4p -1.9p -8.1p -9.1p -8.5p -4.7p -4.4p -6.2p -2.8p -1.9p :
Австрия -2.2 -4.2 -10.2 -22.9 -17.1 -10.7 -4.3 -3.2 -1.9 1.7 0.9p :
Полша 3.4 3.4 -4.9 -25.1 -15.3 -4.4 0.9 1.4 3.1 3.3 2.9 6.1
Португалия 2.7 1.2 -7.6 -29.5 -27.2 -14.6 -8.2 2.5 2.3 0.6 -3.1 -4.3
Румъния -2.3 -0.9 -13.6 -39.0 -27.4 -13.4 -7.4 -2.9 -2.8 0.8 -0.9p :
Словения -2.8p 3.6p -8.2p -24.4p -16.3p -11.5p -5.2p -2.0p -3.3p -1.3p -0.8p :
Словакия 0.4 -1.6 -19.5 -42.0 -33.4 -8.5 -3.6 -0.8 -0.2 -2.5 2.2 :
Финландия -2.9 -1.2 2.9 -3.7 -4.6 -6.8 -6.3 -2.9 -5.9 -2.3 -0.9 :
Швеция 0.0 0.7 0.8 -15.5 -15.5 -10.3 -7.2 -0.9 -2.1 -0.7p -0.7p :
Норвегия 0.4 5.2 7.5 5.4 3.0 3.0 7.4 8.3 6.2 0.0 -0.7 :
Швейцария 3.1 0.1 -2.5 -6.5 -12.1 -8.7 -6.7 -5.7 -3.8 : : :
Великобритания -2.1 -2.9 -8.5 -23.3 -20.3 -12.3 -6.4 -5.2 -5.6 -4.0 : :
Черна гора 19.1s 2.1s 17.8s -15.9s -8.5s -21.7s -1.2s -2.6s : : : :
Република Северна Македония 0.3 3.4 -13.4 -33.5 -27.0 -15.1 -9.5 -9.1 -4.1 -5.2 -4.0 2.5
Сърбия 5.9 1.7 -1.7 -16.9 -8.5 0.5 0.4 5.5 3.6 3.2 -1.2 2.9
Турция 7.7 8.4 -1.7 -31.3 -19.3 0.5 4.6 10.6 8.4 10.3 11.0 :
Босна и Херцеговина 2.5 -3.1 -9.9 -15.9 -15.9 -10.6 -9.2 -6.7 -3.8 -1.2 -1.9 2.9

База данни на Евростат
3.1. Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
Последно извличане - 24.02.2022 12:03