Енергия, околна среда и селско стопанствоТаблиците в рубрика "България и ЕС" са от най-търсените в интернет сайта на Евростат.
Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.

  • Цени на електроенергията по тип потребител
  • Цени на електроенергията по тип потребител

Страници