Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през първото шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на 2013 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 12 723 извършени престъпления. 
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 13 905.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: