Ключови показатели за България (към 03.04.2009 г.)

Прессъобщение: