Ключови показатели за България (към 02.04.2010 г.)

Прессъобщение: